Datorer - Mjukvara

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Datorer - Mjukvara hittade vi 696 företag.


Informatikk Financial Services AB

Bolaget ska bedriva försäljning av IT-utrustning, mjukvarulösningar och därtill relaterade konsulttjänster samt marknadsföring och förmedling av finansiering, uthyrning och försäkring av IT-utrustning och administration av IT-tjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

RUNDGÅNGEN 32
25452  HELSINGBORG

Sökord: Informatikk |

Information Technology Design System Sweden AB

Bolaget skall bedriva programvarukonsulting och försäljning samt utbildning i samband med införande och ändring av administrativa datasystem.


Adress

TEKNIKRINGEN 1
58330  LINKÖPING


Informationsvision Svenska AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av datasystem, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

DROTTNINGGATAN 95 A
11360  STOCKHOLM

Sökord: Informationsvision |

Infosoc rättsdata Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av dataprogram samt utbildning och konsultverksamhet inom områdena socialrätt och ADB, handel med kosmetika, sportkonfektion, träningsredskap och prydnads- och inredningsdetaljer samt därmed förenlig verksam het.


Adress

BARNARPSGATAN 35
55316  JÖNKÖPING

Sökord: Infosoc | Rättsdata |

Infotool Applications AB

Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av programvaror, konsultverksamhet främst inom databranschen, teknisk assistans, systemutveckling och utbildning samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 5010
10241  STOCKHOLM

Sökord: Infotool |

Infotunnel AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultation och försäljning inom IT och marknadsföring, fotografering samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SLÅNBÄRSVÄGEN 6
17853  EKERÖ

Sökord: Infotunnel |

Infoware Company Group AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och försäljning inom IT-området samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 49076
10028  STOCKHOLM

Sökord: Infoware |

Infoware Solutions Svenska AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet inom området informationsteknologi med konsulting och försäljning, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 49076
10028  STOCKHOLM


Infoweaver Consulting AB

Bolaget skall bedriva försäljning, support, drift och under- hållning av datasystem samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

RINGVÄGEN 100 A 6TR
11860  STOCKHOLM

Sökord: Infoweaver |

Infoweaver Group AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av datasystem, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

RINGVÄGEN 100 A 6 TR
11860  STOCKHOLM


Infoweaver Services AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av datasystem. äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

RINGVÄGEN 100 A 6TR
11860  STOCKHOLM


InfraSec Sweden AB

Bolaget skall bedriva konsultationsverksamhet inom IT, företrädesvis inom datasäkerhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 17101
10462  STOCKHOLM


Infusion AB

Bolagets verksamhet ska vara konsultverksamhet och rådgivning inom IT och telekommunikation, expeditions- och vildmarksevenemang samt inredning, design och försäljning av inredningsrelaterade varor.


Adress

SÖDRA KAFÉVÄGEN 20 A
17837  EKERÖ


Ingram Micro AB

Bolaget skall bedriva försäljning och utveckling av dataprogram och andra dataprodukter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 39
16493  KISTA

Sökord: Ingram |

Ingrid Perssons Kontorsvaror Aktiebolag

Bolaget skall bedriva butikhandel med kontorsmaterial, kontorsmaskiner, kontorsmöbler samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKÄLBY HAGE 1
64596  STALLARHOLMEN


Inguza Technology AB

Bolagets ska bedriva produktutveckling, tjänsteutveckling och konsultativa tjänster inom främst öppen källkod samt värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.


Adress

ANNEBERGSSLINGAN 37
65465  KARLSTAD

Sökord: Inguza |

Ingvar Ek AB

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att idka försäljning av mjukvaror till IT-relaterade produkter samt installationer, partihandel med möbeltyger, idka handel och försäljning med butiksinredningar och skyltar samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ALBERT ENGSTRÖMS VÄG 13
55448  JÖNKÖPING


Innitor Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende dataprogram och systemutveckling, försäljning av datorer, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 168
57724  HULTSFRED

Sökord: Innitor |

InnoSoft Aktiebolag

Bolaget skall idka försäljning och utveckling av programvara inom datasektorn samt förvaltning av fastighet och därmed förenlig verksamhet.


Adress

HAMNGATAN 16 D
58226  LINKÖPING

Sökord: Innosoft |

Innovation Team Sweden Aktiebolag

Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet, produktutveckling av elektronik, programvara och mekanik, affärsutveckling och projektledning av internationella samarbetsprojekt samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SPERLINGSGATAN 5
30248  HALMSTAD


Innoveco AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom miljö, affärsutveckling och försäljning, bedriva handel med produkter företrädesvis inom miljöområdet samt spel- och lotteriapparater och därmed förenlig verksamhet.


Adress

SVEAGATAN 17
41314  GÖTEBORG

Sökord: Innoveco |

Input Soft of Sweden Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling av IT-system med särskild inriktning på programvara enligt nuvarande koncept fleetIT för arbetsorder, kommunikation, larm, positionering och därmed förenlig verksamhet. Programvara skall säljas i eget varumärke men även kunna säljas under andra varumärken. I samband med verksamheten kan leasingverksamhet förekomma. Handel med fast och lös egendom.


Adress

LEKTORSGATAN 3
64530  STRÄNGNÄS


InputTech Nordic AB

Bolaget skall bedriva försäljning och marknadsföring av IT konsulttjänster samt agenturverksamhet, produktförsäljning och utbildning inom IT, äga och förvalta fast egendom och värdepapper jämte idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSGATAN 62
11122  STOCKHOLM

Sökord: Inputtech |

Insert Nord AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import och försäljning av mynt- och sedelräknare, kontorsmaskiner, dataefterbehandlingsmaskiner, uthyrning av flygplan, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORGATAN 52
85230  SUNDSVALL

Sökord: Insert |

InspireIT Sweden AB

Bolaget sskall bedriva utveckling, försäljning, installation och support av programvaror samt därmed förenlig verksamhet.


Adress


60186  NORRKÖPING

Sökord: Inspireit |

Sida 25 av 28