Datorer - Mjukvara

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Datorer - Mjukvara hittade vi 696 företag.


Insun AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara: - Konsulttjänster inom IT och grafisk design - Grafisk design och rörlig grafik - Försäljning av färdigutvecklade digitala applikationer - Import och försäljning av digitala produkter - Försäljning av produkter för konstgjort solljus med upplevelsemiljö - Hantering av värdepapper


Adress

RÖSTRÄTTSGATAN 13
22760  LUND

Sökord: Insun |

Integration 3 Group AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av mjukvara och hårdvara för kundens befintliga IT-system samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖSTERÖGATAN 3
16440  KISTA


Integrator AB

Bolaget ska bedriva försäljning, tillverkning, utveckling av dataprogram, databaser och tillbehör, konsulttjänster och utbild- ning liksom förvalta kapital, tillhandahålla service inkluderande uthyrning, idka handel och utveckling relaterat till fastigheter, värdepapper, fordon och båtar samt därmed förenlig verksamhet. Konsulttjänsterna och utbildningen avser management, organisation, logistik, säljstöd och IT (informationsteknologi).


Adress

KANALVÄGEN 15
18330  TÄBY


Intelligence Network Systems Europe AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom databranschen främst programutveckling och applikationsutveckling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 123
74123  KNIVSTA


Traen AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utveckling, import, export och handel inom data och hemelektronik samt äga och förvalta värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

PARKVÄGEN 2 A
16935  SOLNA

Sökord: Traen |

Intellisearch AB

Bolaget skall bedriva försäljning av IT-lösningar för informationshantering samt tillhörande tjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

GREV TUREGATAN 21
11438  STOCKHOLM

Sökord: Intellisearch |

Intelliwell AB

Bolaget ska bedriva utveckling, produktion och försäljning av programvaror för informations- och kommunikationssystem såsom Intranät och Internet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SJÖÄNGSVÄGEN 15 3TR
19272  SOLLENTUNA

Sökord: Intelliwell |

E-support AB

Bolaget skall vara småföretagens ekonomiske rådgivare ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

NAGLARBYVÄGEN 108
78350  GUSTAFS

Sökord: E-support |

E. D. P. Consult Aktiebolag

Bolaget skall driva handel med dataprogram, datorer, datatillbehör, och data- och elektronikkonsulttjänster samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

JÄRNVÄGSGATAN 93
24534  STAFFANSTORP


Eapt AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och IT, utveckling och försäljning av system och programvara samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

MAJELDSVÄGEN 12
17450  SUNDBYBERG

Sökord: Eapt |

Easit AB

Bolaget skall bedriva produktutveckling, försäljning och konsultverksamhet inom informationsförädling samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

TRÄDGÅRDSGATAN 7
85231  SUNDSVALL

Sökord: Easit |

Easydel AB

Bolaget skall bedriva systemering, programmering och försäljning av administrativa system samt härmed förenlig konsultverksamhet.


Adress

HANTVERKSVÄGEN 15
43633  ASKIM

Sökord: Easydel |

QuestBack Sweden AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att utveckla programvaror och tjänster på Internet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även utföra konsulttjänster inom Data/IT-området och inom undersökningar såsom marknads, kunds- och personalundersökningar samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

DROTTNINGGATAN 78
11136  STOCKHOLM

Sökord: Questback |

Eckerström & Samuelson i Malmö Aktiebolag

Bolaget skall bedriva uthyrning, försäljning och service av datorer, kontorsmaskiner och kontorsutrustning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖSTERGATAN 4
21125  MALMÖ


EcoForce AB

Bolaget skall bedriva teknisk utveckling och försäljning jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

GÄVBO ÖRSTORP 2
59017  MANTORP

Sökord: Ecoforce |

EcoWin AB

Bolaget skall bedriva försäljning av datoriserade ekonomiska system samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÖDRA HAMNGATAN 25
41114  GÖTEBORG

Sökord: Ecowin |

Ecocentive Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av system inom miljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 49056
10028  STOCKHOLM

Sökord: Ecocentive |

Ecovision Newmedia AB

Bolaget skall bedriva konsultation, rådgivning, drift och för- valtningsuppdrag inom ekonomi och kommunikation. Bolaget skall vidare förvalta fast och lös egendom samt aktier och med de nu ovan angivna uppgifterna förenlig verksamhet.


Adress

BOX 3117
10362  STOCKHOLM

Sökord: Newmedia |

Edaco AB

Bolaget ska bedriva handel med tjänster och varor inom områdena mekanisk konstruktion, datastödkonstruktion (CAD), dokumenthantering (PDM), programmering, elinstallation, elautomation, elsvagström och därtill förenlig utrustning samt därmed förenlig verksam het.


Adress

MOROKULIENS INFOCENTER
67393  MOROKULIEN

Sökord: Edaco |

Edenbro.it AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT-området, försäljning av IT-produkter, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

EKHOLMSNÄSVÄGEN 121 A
18164  LIDINGÖ

Sökord: Edenbro.it |

EdgeBlocks Systems AB

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av informationssystem samt äga och förvalta värdepapper, samt idka härmed förenlig verksamhet.


Adress

FJELIEVÄGEN 21
22736  LUND

Sökord: Edgeblocks |

Edgevision i Malmö AB

Bolaget ska bedriva projektledning, projektansökningar inom processkompetens- och kommunikationsutveckling, försäljning av hård- och mjukvara inom dataområdet såsom data, internettjänster samt därmed förenlig verksamhet. Handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter.


Adress

ALMVIKSVÄGEN 41
21845  VINTRIE

Sökord: Edgevision |

Edison Solutions AB

Bolaget skall bedriva utveckling och handel med programvaran Edison samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 198
22100  LUND


Efecte AB

Bolaget skall marknadsföra, sälja och supportera mjukvaror för stöd av IT-drift samt driva därmed förenlig verksamhet.


Adress

KISTA SCIENCE TOWER PLAN 23
16451  KISTA

Sökord: Efecte |

EffNet AB

Bolaget skall utveckla nätverkslösningar inom databranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

STATIONSGATAN 69
97234  LULEÅ

Sökord: Effnet |

Sida 26 av 28