Datorer - Mjukvara

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Datorer - Mjukvara hittade vi 696 företag.


Kibi Nordic AB

Bolaget skall bedriva försäljning av systemlösningar, förbrukningsmaterial, tjänster och övrig konsultverksamhet avseende bild, dokument och ärendehantering samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SVEAVÄGEN 155
11346  STOCKHOLM


Linus & Anders konsult AB

Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet mot grafiska branschen, försäljning av datorer, datortillbehör, kringutrustning inom databranschen och därtill hörande tjänster och därmed förenlig verksamhet.


Adress

TORGILSGATAN 18 C
50638  BORÅS


Liontech Computer Group AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att grossist- och detaljistförsäljning av datorer och tillbehör även tillverkning av datorer samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva inköp och försäljning av guld och silver samt förädling och guldsmide.


Adress

SÖRGÅRDSVÄGEN 24
16352  SPÅNGA

Sökord: Liontech |

Liöbzum EGT 91636 AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 12086
40241  GÖTEBORG

Sökord: Liöbzum | 91636 |

Ljusnans datorer AB

Bolaget skall bedriva försäljning av datorer och tillhörande utrustning till både privatpersoner och företag samt att erbjuda konsulttjänster inom IT-området.


Adress

NORRKÄMSTAVÄGEN 6
82731  LJUSDAL

Sökord: Datorer |

Loudmouth Solutions AB

Konsultverksamhet, uthyrning och försäljning inom IT såsom programvaror och tekniskkompetens. Media såsom uthyrning och försäljning av tjänster och produkter för TV, radio, press och internet samt ledarskap och evenemangsarrangör med tillhörande urhyrning av utrustning och försäljning såsom ljud, ljud och tält samt förenlig verksamhet. Ekonomisk konsultation såsom redovisningskonsultation och bokföring samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BADSTRANDSVÄGEN 27 BAKSIDA N
11265  STOCKHOLM

Sökord: Loudmouth |

LäraMera Program i Lund AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av pedagogisk databaserad programvara samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

OLSHÖGSVÄGEN 6
22460  LUND

Sökord: Läramera | Program |

Läsprogram i Örebro Aktiebolag

Bolaget skall arbeta med utveckling och försäljning av datorpro- gram för skolor, beslagsteknik för möbel- och inredningsindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

OSKARSPARKEN 21
70212  ÖREBRO

Sökord: Läsprogram |

M Klitgaard Data AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra monteringar av datorer samt bedriva handel med datorer, telefoner och hem- elektronik företrädesvis elektriska hushållsartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva försäljning av tjänster avseende reparation och uppförande av byggnader.


Adress

STOCKHOLMSVÄGEN 16
28631  ÖRKELLJUNGA

Sökord: Klitgaard |

MKS Umetrics AB

Bolaget skall driva konsultativ uppdrags- och utbildningsverksamhet inom områdena experimentell design, optimering samt flerdimensionell dataanalys. Bolaget skall dessutom försälja programvaror för datorer, förval ta värdepapper samt idka med ovan förenlig verksamhet.


Adress

BOX 7960
90719  UMEÅ

Sökord: Umetrics |

Maconomy Sverige AB

Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom områdena management och data samt försäljning av programprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 606
18216  DANDERYD

Sökord: Maconomy |

Macosy AB

Bolaget skall bedriva konsultationer inom byggbranschen, teknisk programmeringsverksamhet, försäljning och uthyrning av datautrustning, multimedia, studioverksamhet och rådgivande konsultationer inom musikbranschen samt därmed förenilig verksamhet.


Adress

BOX 53094
40014  GÖTEBORG

Sökord: Macosy |

Macoteket Aktiebolag

Bolaget skall driva försäljning av datorer och datatillbehör samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1133
17223  SUNDBYBERG

Sökord: Macoteket |

Macsupport Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet är handel med datautrusning och datatillbehör, försäljning av support- och konsulttid och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva företagsutveckling, företrädesvis inom mediabranschen.


Adress

BOX 47145
10074  STOCKHOLM

Sökord: Macsupport |

Manodo AB

Bolaget skall utveckla, marknadsföra och bedriva handel med programvaror och elektriska artiklar för fastighetsautomation samt idka därmed förenlig verksamhet. Detta omfattar systemlösningar för styrning av fastigheters och energibolags tekniska sys tem, mätning och uppföljning av förbrukningar och kostnader samt presentation av fastighetsrelaterad information via olika typer av informationsbärare. Med elektriska artiklar avses informationstavlor, namndisplayer, produkter för IP-baserade kommunikations nätverk och intelligenta boxar.


Adress

F O PETERSONS GATA 6
42131  VÄSTRA FRÖLUNDA

Sökord: Manodo |

Myscore AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva utveckling av programvaror och administrativ konsultverksamhet inom IT-branschen, handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÖDRA KNOOPGATAN 5
63226  ESKILSTUNA

Sökord: Myscore |

Handelshus 3 Söderhamn AB

Bolaget ska äga och förvalta kommersiella fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

LAGMAN LINDS VÄG 20
18279  STOCKSUND


Hansen & Breinholt AB

Bolaget skall bedriva konsultation inom IT (Service och programmering) och handel med bilar ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

ADELGATAN 21
21122  MALMÖ


Hansoft Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling av olika programvaror för bland annat projektplanering och teknologibibliotek, försäljning och marknadsföring av dessa programvaror och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BREDGRÄND 18 VÅN 7½
75320  UPPSALA

Sökord: Hansoft |

Hawk Nest AB

Bolaget ska utveckla och tillhandahålla mjukvarulösningar samt att äga och förvalta fast- och lös egendom och värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom tillhandahålla managementkonsulting inom ledning och organisation.


Adress

TRANEBERGS STRAND 11
16740  BROMMA

Sökord: Hawk | Nest |

Haxx Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom datamarknaden, konstruktion och försäljning av programvaror och därtill förenlig verksamhet.


Adress

SKYTTENS GATA 549
13661  HANINGE

Sökord: Haxx |

Henric Lundgren Data i Nora AB

Bolaget ska bedriva försäljning av dataprodukter och elektronik, såsom digitalboxar, mp3spelare, digitalkameror, telefoner och tv, samt service och konsultationer inom samma område jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORGATAN 14
71331  NORA

Sökord: Nora |

Henrik Blomgren AB

Bolaget ska bedriva handel av värdepapper samt förvaltning av fast egendom och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KARL XI-GATAN 19A
22220  LUND


Highex Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av datautrustning med avseende på mjukvaruutveckling samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 6463
11382  STOCKHOLM

Sökord: Highex |

Hofving i Vimmerby AB

Bolaget skall bedriva detaljhandel inom hobby och leksaker, tv och dataspel, barntillbehör samt annan därmed förenlig verk- samhet.


Adress

SÖDRA INDUSTRIGATAN 15
59840  VIMMERBY

Sökord: Hofving | Vimmerby |

Sida 3 av 28