Datorer - Mjukvara

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Datorer - Mjukvara hittade vi 696 företag.


Hogia Projects Aktiebolag

Bolagets verksamhet skall vara framtagning av programvaror inom ekonomiområdet, löneområdet och transportsektorn samt därmed förenlig verksamhet.


Adress


44428  STENUNGSUND

Sökord: Projects |

Hogia Business Software Aktiebolag

Bolagets verksamhet skall vara försäljning/ kundsupport av programvaror samt därmed förenlig verksamhet.


Adress


44428  STENUNGSUND


Hogia Byggsystem Aktiebolag

Bolagets verksamhet skall vara försäljning, konsultation och rådgivning gällande ekonomi-, lönesystem och personaladministrativa system inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.


Adress


44428  STENUNGSUND

Sökord: Byggsystem |

Hogia Fastighetssystem Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av dataprogram samt därmed förenlig verksamhet.


Adress


44428  STENUNGSUND

Sökord: Fastighetssystem |

Hogia Handelssystem Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara utveckling, försäljning och kundsupport av programvaror samt därmed förenlig verksamhet.


Adress


44428  STENUNGSUND

Sökord: Handelssystem |

Hogia KommunLön AB

Bolaget ska bedriva utveckling av programvaror samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

HAKENÄS
44428  STENUNGSUND

Sökord: Kommunlön |

Hogia Public Transport Systems Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning och kundsupport av programvaror samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 900
44428  STENUNGSUND


Hogia Räddningssystem AB

Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av verksamhetskritiska IT-system till räddningstjänster och ambulanssjukvård samt därmed förenlig verksamhet.


Adress


44428  STENUNGSUND

Sökord: Räddningssystem |

Hogia Service AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla tjänster, utrustning och programvara inom områdena databehandling, ekonomi och administration samt därmed förenlig verksamhet.


Adress


44428  STENUNGSUND


Hogia Small Office Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning och kundsupport av programvaror samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

HAKENÄS
44447  STENUNGSUND


Hogia Teknik AB

Bolaget skall bedriva uthyrning av programvaror samt därmed förenlig verksamhet.


Adress


44428  STENUNGSUND


Hogia Transport Management Systems AB

Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring av programvara för godstransporterande företag samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 900
44428  STENUNGSUND


HotelPocket AB

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att marknadsföra och sälja pocketböcker och bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 7668
10394  STOCKHOLM

Sökord: Hotelpocket |

Net Tech i Halmstad AB

Bolagets verksamhet är att tillhandahålla konsulttjänster inom informationsmanagement, konsultation av uppbyggnad för företag, handel med datorer, skrivare och tillbehör samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

SLOTTSMÖLLAN
30231  HALMSTAD


Kontor & Miljö i Borlänge AB

Bolaget skall bedriva försäljning, installation och service av kontorsutrustning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 5083
78105  BORLÄNGE


Kontorab AB

Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsutrustning, kontors- och reklamartiklar samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 722
60116  NORRKÖPING


Kontors- & IT-lösningar i Skaraborg Aktiebolag

Aktiebolagets verksamhet ska vara att sälja tjänster, paketera tekniska lösningar och utrustning inom IT-området samt förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 88
54122  SKÖVDE


Kontorsbolaget Selvin AB

Bolaget skall driva försäljning av skriv- och räknemaskiner, datorer, copiatorer, kontorsmöbler och övrig kontorsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 2076
65002  KARLSTAD

Sökord: Selvin |

Kontorscenter IT i Göteborg AB

Bolaget ska bedriva försäljning av datorer med tillbehör och servicetjänster samt driva därmed förenlig verksamhet.


Adress

LAXFISKEVÄGEN 14
43338  PARTILLE


Kontorscentrum Kodate AB

Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsmaterial och datorutrustning, arbeta med administrativa tjänster och därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORGATAN 8
46330  LILLA EDET

Sökord: Kontorscentrum | Kodate |

Kontorseliten i Värmland AB

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

LANTVÄRNSGATAN 4
65221  KARLSTAD


Kontorsfackhandlarna i Stockholm AB

Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsmaskiner, kontorsmöbler, datorer och kontorstillbehör och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 7064
19207  SOLLENTUNA


Kähäri Management AB

Bolaget skall bedriva utbildning och konsultationer inom företagsledning och ekonomi, utveckling och försäljning av datorprogram för finansiell analys och för aktievärdering samt utveckling och försäljning av finansiell informaion. Bolaget skall även bedriva handel med och förvaltning av fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 3335
10367  STOCKHOLM


LFT Kontorsjouren i Arvika Aktiebolag

Bolaget ska bedriva försäljning och service av kontorsmaskiner samt försäljning av kontorsmöbler och kontorstillbehör och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KÖRKARLSVÄGEN 5
65346  KARLSTAD

Sökord: Kontorsjouren |

Bilpro Sverige AB

Bolaget ska bedriva försäljning av bilar och it-lösningar samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 8103
17008  SOLNA

Sökord: Bilpro |

Sida 4 av 28