Datorer - Mjukvara

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Datorer - Mjukvara hittade vi 696 företag.


BitCom Data & Teknik AB

Bolaget skall bedriva datorservice och konsultation inom mjuk- och hårdvara för datorer samt därmed förenlig verksamhet. Installation av Intelbaserade arbetsstationer och servrar. Tekniskt underhåll och service på Intelbaserade datorer och servrar. Uppgradering av befintlig hårdvara. Installation och uppgradering av programvaror. Installation av lokala skrivare samt skrivare i nätverk. Service och underhåll på alla typer av skrivare. Installation av nätverksablage och kommunikationsutrustning. Försäljning av enklare förbrukningsmaterial och tillbehör till datorer, ex kablar och kontaktdon. Teknisk rådgivning vid inköp av servrar, arbetsstationer, handdatorer och skrivare. Teknisk rådgivning vid utbyggnad av befintliga datasystem och programvaror. Verksamheten riktar


Adress

PRÅMVÄGEN 4
78561  DJURÅS


BitLog AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och konsulttjänster med IT (internettjänster) inom databranschen.


Adress

ANTON TAMMS VÄG 3
19434  UPPLANDS VÄSBY

Sökord: Bitlog |

BitZone AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom IT och mjukvaruutveckling, utbildning inom IT till företag och högskolor, försäljning av hårdvara och mjukvara samt handel med aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

STENBOCKSGATAN 21 A
21150  MALMÖ

Sökord: Bitzone |

Bitality AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva IT-relaterade konsulttjänster samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

IDTJÄRNSGATAN 50
42450  ANGERED

Sökord: Bitality |

Bits & Pieces, Stockholm Aktiebolag

Bolaget ska bedriva konstruktion, handel och utbildning inom ADB-området samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även driva handel med värdepapper, konst och antikviteter. Bolaget ska även bedriva utredning och konsultverksamhet inom primärt politiska organisationer.


Adress

BOX 6252
10234  STOCKHOLM


Bitsvalue AB

Bolaget ska bedriva verksamhet avseende ägande och förvaltning av aktier och andelar och idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall framställa produkter och utföra tjänster inom IT.


Adress

MARÖVÄGEN 18
18249  ENEBYBERG

Sökord: Bitsvalue |

Björn Lundén Information Aktiebolag

Bolaget skall bedriva kursverksamhet, utgivning av böcker och informationsmaterial, försäljning av datorprogram och därtill hörande service- och supportverksamhet, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 84
82064  NÄSVIKEN

Sökord: Lunden |

Bokia Butiks AB

Bolaget skall bedriva detaljhandel med böcker och kontorsvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 6028
40060  GÖTEBORG


NetCorner Europe AB

Bolaget ska bedriva uthyrning av IT-system.


Adress

ASPVÄGEN 4
87152  HÄRNÖSAND

Sökord: Netcorner |

C & C Tech i Stockholm AB

Bolaget skall bedriva försäljning och konsultativ verksamhet avseende datorer innefattande både mjuk- och hårdvara samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ST ERIKSGATAN 63 2TR
11234  STOCKHOLM


CHEOPS Elektronik och Data Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning av mikrodatorer, persondatorer, tillbehör och utbyggnads enheter och programvaror för dessa. Försäljning av elektroniska mätinstrument. Konstruktion, tillverkning och försäljning av laborations material avsedda för skol- bruk, tillverkning av rullbord och laborationsvagnar. Utföra tjänster inom dataområdet och instrument området, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SVANVÄGEN 62
89140  ÖRNSKÖLDSVIK

Sökord: Cheops |

AA-VIDEO Mediateknik i Linköping AB

Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning professionell ljud- och bildteknik till företag samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

FINNÖGATAN 1
58278  LINKÖPING

Sökord: Aa-video | Mediateknik |

AA-Video i Linköping Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet är att bolaget ska köpa, försälja och uthyra elektronikprodukter inom AV, video och visuell teknik, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

GESÄLLGATAN 11
58277  LINKÖPING


ABC Data Aktiebolag

Bolaget skall driva handel med datorer och elektronikartiklar, material över disk inkluderande tillbehör och förbrukningsartiklar, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BERGSMANSGATAN 2
69131  KARLSKOGA


ABIT Consulting Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultationsverksamhet med fokus dels på administrativ konsultation, dels på utveckling och underhåll av affärsapplikationer samt multimediatillämpningar och slutligen design och underhåll av datakommunikation- och serverlösningar. Bolaget inriktar sig på företag och organisationer med 25-250 anställda.


Adress

BOX 7297
10390  STOCKHOLM

Sökord: Abit |

ACEI AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva och/eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av datasystem och dataprodukter, inklusive kortrelaterade spel och andra spelprodukter, jämte konsulttjänster inom nämnda affärsområde samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 47221
10074  STOCKHOLM

Sökord: Acei |

Animech Technologies AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling och försäljning av programvaror, teknisk konsultation och projekt- ledning inom produktutveckling och industriell IT, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

EKEBY BRUK INGÅNG A 10
75275  UPPSALA


Annata Sverige AB

Bolagets verksamhet skall vara att självt eller genom helägda dotterbolag bedriva konsultverksamhet inom IT-sektorn samt försäljning av mjukvarulicenser och nyttjanderätter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SOLNA TORG 3 3 TR
17145  SOLNA

Sökord: Annata |

Annonsfynd i Sverige AB

Bolaget skall bedriva en annonsportal på Internet och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKONERTGATAN 12
30242  HALMSTAD

Sökord: Annonsfynd |

Anokha AB

Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet med inriktning på programvaruutveckling och därmed förenlig verksamhet.


Adress

SVEAVÄGEN 155 7TR
11346  STOCKHOLM

Sökord: Anokha |

Ansyn AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av dataprogramvara, konsultverksamhet inom detta område samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

TEKNIKRINGEN 7
58330  LINKÖPING

Sökord: Ansyn |

Antak AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom informationsteknik och ekonomi, produktutveckling inom informationsteknik samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ERIKSLUNDSVÄGEN 3
74693  BÅLSTA

Sökord: Antak |

Antivenena AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av IT-produkter för kemikalier och biologiska organismer vad gäller arbetsmiljö, yttre miljö, farligt gods och farligt avfall samt konsultverksamhet inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

EVASTIGEN 9
59071  LJUNGSBRO

Sökord: Antivenena |

ADB Centrum Syd AB

Bolaget skall bedriva uthyrning av lokaler , konsultationer inom ADB-området, försäljning av datorer, tillbehör, programvara, utbildning och service samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

DAMMGATAN 16
57230  OSKARSHAMN

Sökord: Adb |

Lissma Gård Handel Aktiebolag

Bolaget skall köpa sälja och förmedla kontors- och datautrustning, fordon, kläder, hushållsmaskiner, service- och konsulttjänster inom nämnda områden samt idka därmed sammanhängande verksamhet.


Adress

JURSTA 30
14891  ÖSMO

Sida 5 av 28