Datorer - Mjukvara

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Datorer - Mjukvara hittade vi 696 företag.


Livebookings AB

Bolaget skall tillverka, producera, utveckla, förvärva och försälja it- och internetbaserade datorprogram för servicenäringarna samt bedriva därmed sammanhängande konsultverksamheter.


Adress

NORRLANDSGATAN 14 1TR
11143  STOCKHOLM

Sökord: Livebookings |

Ljudfabriken Aktiebolag

Bolaget skall bedriva inköp, tillverkning och försäljning av hemelektronikprodukter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 5036
69105  KARLSKOGA

Sökord: Ljudfabriken |

Ljung Support AB

Bolaget skall bedriva försäljning av IT-tjänster såsom hemsidor, inköp och försäljning av data, datortillbehör, programvaror, datorer och utbildning samt bedriva konsultverksamhet inom nämnda områden, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

TALTRASTVÄGEN 15
42933  KULLAVIK


Load System AB

Bolaget ska sälja IT-system, företrädesvis hård- och mjukvara, med tillhörande tjänster, bedriva uthyrning av datorer (leasing), konsultationer inom dataområdet ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

KISTA SCIENCE TOWER
16451  KISTA


Locupleto AB

Bolaget skall utveckla, marknadsföra och sälja programvara och tjänster inom området informationsteknik samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

VIRAUDDSVÄGEN 9 A
18377  TÄBY

Sökord: Locupleto |

Logica Sverige AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom databehandlings- området. tillhandahålla tjänster och nyttigheter inom områdena löneadministration och personaladministration samt därmed förenlig verksamhet.


Adress


13185  STOCKHOLM


Logistic Software Sverige AB

Bolaget ska bedriva datakonsultverksamhet med inriktning på system- och programutveckling, samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall försäljning av standardsystem och datatillbehör förekomma.


Adress

GRAFITVÄGEN 23 A
46138  TROLLHÄTTAN


Lonel Data Aktiebolag

Bolaget skall driva produktion av dataprogram, försäljning av dataprogram och datorer samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

TUNAVÄGEN 230 A
78462  BORLÄNGE

Sökord: Lonel |

Makewave AB

Bolaget skall utveckla och försälja programvara, samt bedriva lednings- och administrativ verksamhet för bolagets dotterföretag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

FÖRSTA LÅNGGATAN 18
41328  GÖTEBORG

Sökord: Makewave |

Malmator Aktiebolag

Bolaget ska vara att utveckla och sälja transportsystem, bedriva konsultverksamhet inom transportbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

AMIRALSGATAN 17
21155  MALMÖ

Sökord: Malmator |

Malover Entreprenad AB

Bolaget skall, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva uthyrning av personal inom olika kompetenser inom bygg/ demontering & montering/transport/ventilation och el, samt områdena data främst mjukvaruutveckling och administration. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom nämnda områden samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva entreprenader.


Adress

BOX 5
31044  GETINGE

Sökord: Malover |

Mamut AB

Bolaget skall bedriva handel med och utveckling av administrativa programvaror och programvaror för web-publicering samt förvaltning av varumärke ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 7654
10394  STOCKHOLM

Sökord: Mamut |

Management Consult Group Sweden AB

Bolaget skall handla med dataprogramvaror och tillhandahålla konsulttjänster inom Internet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

FRÖSUNDAVIKS ALLÉ 15 4 TR
16970  SOLNA


Manix Data Aktiebolag

Bolaget skall ge konsulttjänster inom data- och redovisningsområdet, idka handel med i huvudsak dataprodukter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

LUPINVÄGEN 4
58564  LINGHEM

Sökord: Manix |

Mantaray AB

Bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, uppbyggnad, marknadsföring och dift av internettjänster.


Adress

MAILBOX 153
11173  STOCKHOLM

Sökord: Mantaray |

Maoptimum AB

Bolaget skall tillhandahålla produkter för lasthantering företrädesvis inom varvsindustrin även som bedriva annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1035
21210  MALMÖ

Sökord: Maoptimum |

Mixterdata AB

Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom data såsom hårdvara, mjukvara, internet samt datakommunikation. Försäljning av dataelektronik, datorer, nätverkskomponenter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

DEGEBERGAVÄGEN 325
29792  EVERÖD

Sökord: Mixterdata |

Mjuka Verktyg Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av datorsystem samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

GAMLA LANDSVÄGEN 17
13147  NACKA


Mjukvaruhuset i Jönköping Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning av programvaror och utföra konsulttjänster inom informationsteknologi samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖVERSTEGRÄND 28
56331  GRÄNNA

Sökord: Mjukvaruhuset |

Mjukvarukraft Sverige AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT, köp och försäljning av IT-utrustning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

HELIOSGATAN 24
12030  STOCKHOLM

Sökord: Mjukvarukraft |

Mobeon AB

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, försäljning och integration av programvara för kommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress


16483  STOCKHOLM

Sökord: Mobeon |

Mobilaris AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av mobila telekommunikationstjänster samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ISAFJORDSGATAN 35 C 8 TR
16440  KISTA

Sökord: Mobilaris |

Mobile Labs Sweden AB

Mobile Labs kommer att utveckla mobiltelefonrelaterade mjukvaruprodukter för global försäljning till tillverkare, operatörer, tjänsteleverantörer och konsumenter. Mobile Labs will develop mobile phone related software-based products for global sales to manufacturers, operators, service providers and consumers.


Adress

FORSKNINGSBYN IDEON 19 A
22370  LUND

Sökord: Labs |

MobileCity Sweden AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och projektledning, främst inom IT, telekom och audio, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORGATAN 55
93134  SKELLEFTEÅ

Sökord: Mobilecity |

Mobitex Technology AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva utveck- ling, tillverkning, handel, installation, underhåll och utbildning avseende datakommunikation samt att idka därmed förenlig verksamhet.


Adress


41780  GÖTEBORG

Sida 6 av 28