Datorer - Mjukvara

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Datorer - Mjukvara hittade vi 696 företag.


Mobizoft AB

Bolaget skall produktutveckla och sälja konsulttjänster och pro- gramvara som förenklar användningen av mobila internettjänster, inkl mobila betaltjänster, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

AURORUM 2
97775  LULEÅ

Sökord: Mobizoft |

Modulium Software AB

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av programvaror, It tjänster (IT-konsult) samt naturfotografering


Adress

ÅGÅRDSVÄGEN 3
43892  HÄRRYDA

Sökord: Modulium |

Mogul Holding AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av dataprogramvaror avseende hantering och sökning av elektronisk information, samt elektronisk publicering, äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BONNIERSERVICE AB
11390  STOCKHOLM


Momentum Software Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av programvara, konsulttjänster och informationsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 333
79127  FALUN


Moms Finans Europe Aktiebolag

Bolaget skall bedriva datautveckling och försäljning av utvecklade applikationer avseende återtagning av utlandsmoms ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

FLORAGRÄND 3
89150  ÖRNSKÖLDSVIK

Sökord: Moms |

MoneyMate Sweden AB

Bolaget skall försälja dataprogram och för finansiella tjänster samt support av försålda program ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

TEGNÉRGATAN 39 BV
11161  STOCKHOLM

Sökord: Moneymate |

Monobile AB

Bolaget skall bedriva försäljning av innehåll till mobila enheter, såsom ringsignaler, bildmaterial, karaoke samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

NYPONVÄGEN 2
19144  SOLLENTUNA

Sökord: Monobile |

MontaVista Software AB

Bolaget skall bedriva försäljning, utbildning och konsultverksamhet avseende datormjukvara samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BORGARFJORDSGATAN 13 A
16440  KISTA

Sökord: Montavista |

Moonwalk Intressenter AB

Bolaget skall bedriva produktion av interaktiv multimedia samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 533
10130  STOCKHOLM

Sökord: Moonwalk |

Moraboden Aktiebolag

Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av bruksföremål och turistartiklar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva programvaruutveckling och utbildningsverksamhet inom data branschen samt därmed förenlig konsultverksamhet.


Adress

BOX 256
79224  MORA

Sökord: Moraboden |

Motuveri AB

Bolaget ska utveckla och försälja programvaror, samt driva en internet-baserad tjänst för lansering av musik till radio, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

GAMLA NORRVÄGEN 70
35243  VÄXJÖ

Sökord: Motuveri |

Multimedialab AB

Bolaget skall utveckla och sälja programvara för databearbetning, bedriva konsultverksamhet avseende programmeringstjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

RUDDAMMSGATAN 32
80311  GÄVLE

Sökord: Multimedialab |

Multipro Aktiebolag

Bolaget skall utöva utveckling, import, export, marknadsföring och försäljning av högteknologiska produkter (inom datateknik och elektronik) och metoder för vetenskaplig, teknisk och administrativ tillämpning samt utbildningsverksamhet (även här inom datatek nik och eletronik) samt med ovan förenlig verksamhet.


Adress

TRANVÄGEN 9
18247  ENEBYBERG

Sökord: Multipro |

Multitech Data i Sverige AB

Bolaget ska bedriva handel och konsultverksamhet inom data och IT-branscherna samt jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÅSTADALSVÄGEN 3
70281  ÖREBRO


Music for a While AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet produktion av varor och tjänster inom musik- och kulturområdet. Administration och agentur för egen och andra artisters verksamhet. Skiv- och not- produktion. Produktion av mjukvarutjänster inom IT-områet. Produk tion av varor och tjänster inom medicin- och medicintekniska fältet. Utveckling av design inom konsthantverk, möbeldesign, båtkonstruktion samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 3443
10369  STOCKHOLM

Sökord: While |

MusicMyne AB

Föremål för bolagets verksamhet är utveckla och sälja mjukvara baserad runt, musik, socialt nätverksande och mobila fuktioner till klienter globalt inom musik-, mobil- och reklamindustrin och därmed förenlig versamhet.


Adress

NYBROGATAN 16 2TR
11439  STOCKHOLM

Sökord: Musicmyne |

Music2Me Aktiebolag

Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, utveckla, marknadsföra, försälja och leverera mjukvara samt inom detta område tillhandahålla service och konsulttjänster, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 278
43124  MÖLNDAL

Sökord: Music2me |

Musifier AB

Bolagets verksamhet ska vara utveckling, licensiering och försäljning av datorprogramvara för musiksättning av interaktiva applikationer och support inom namda område även musikproduktion och musikförlagsverksamhet, datakonsultverksamhet främst utveckling av mjukvara, nätverkslösningar och systemutveckling även förvaltning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKANÖRVÄGEN 8
12152  JOHANNESHOV

Sökord: Musifier |

Musik Shopen i Köping Aktiebolag

Bolagets verksamhet är handel med musikinstrument, tillbehör till musikinstrument och datorer med tillbehör, uthyrning av musikinstrument samt utförande av musik och inspelningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 203
73125  KÖPING

Sökord: Shopen |

My Coach i Sverige AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med produkter för friskvård och hälsa samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

LILLA VERKSTADSGATAN 2
43442  KUNGSBACKA

Sökord: Coach |

Myonix AB

Bolaget ska bedriva gym- och fitnessrelaterad verksamhet med IT.


Adress

TOMTEBOGATAN 32 1TR
11338  STOCKHOLM

Sökord: Myonix |

N C Computers-Bogesund AB

Bolaget skall bedriva detalj- och grossisthandel med data- och elektronikprodukter inom radio och TV-branschen samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÄDDALSVÄGEN 8
43082  DONSÖ

Sökord: Computers-bogesund |

ADB-teknik Christer Palm Aktiebolag

Bolagets verksmahet är IT-konsultuppdrag och utveckling av programvaror samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ATLASGATAN 1
11320  STOCKHOLM


AE AA Invest AB

Bolagets verksamhet består av investeringar i företag, handel med värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1334
17126  SOLNA


AFLODAL & Co AB

Bolaget skall bedriva produktion, marknadsföring och försäljning av tjänster och produkter, såsom böcker, inom multimedia och informationsteknologi samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ARMÉBACKEN 18
18764  TÄBY

Sida 7 av 28