Fackliga organisationer

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Fackliga organisationer hittade vi 6 företag.


Jönköpings Kommuns Parkeringsaktiebolag

Bolaget skall inom kommunen uppföra och äga parkeringsanlägg- ningar, ävensom att driva därmed förenlig verksamhet innebärande bla rätt att inrymma bostäder, affärer och kontor i dylik parke- ringsanläggning samt att bedriva parkeringsverksamhet i bolagets- anläggningar.


Adress


55189  JÖNKÖPING

Sökord: Parkeringsaktiebolag |

Lärartidningar Produktion i Stockholm AB

Bolaget ska bedriva tidningsproduktion, annonsproduktion, repro, tryck, distribution och förlagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 12239
10226  STOCKHOLM

Sökord: Lärartidningar |

All Music Agency AMA Aktiebolag

Bolaget skall bedriva program-, kurs- och förlagsverksamhet på musikområdet.


Adress

KARBINGATAN 18 BV
25467  HELSINGBORG

Sökord: Ama |

IOGT-NTO Fastigheter Aktiebolag

Bolaget skall äga, uppföra och förvalta fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 12825
11297  STOCKHOLM

Sökord: Iogt-nto |

Ingenjörsförlagets Förvaltnings Aktiebolag

Bolaget skall producera information i form av nyheter, analyser, idéer - både redaktionellt och genom annonser - beslutsunderlag för kvalificerade beslutsfattare och specialister inom teknik och ekonomi, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1419
11184  STOCKHOLM

Sökord: Ingenjörsförlagets |

Handelsanställdas förbund Fritid Aktiebolag

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att hyra ut fritidsstugor till medlemmar i Handelsanställdas Förbund och till andra, ävensom bedriva verksamhet ägnad att stimulera fritiden för medlemmarna i Handelsanställdas Förbund samt bedriva uthyr ning av konferns- och utbildningsanläggningar.


Adress

BOX 1146
11181  STOCKHOLM

Sökord: Handelsanställdas |