Film- & Videoproduktion

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Film- & Videoproduktion hittade vi 382 företag.


Agaton Film & Television Aktiebolag

Bolaget skall bedriva film-, video- och TV-produktion samt grafisk och fotografisk produktion samt design och dekoration och konsulttjänster inom nämnda verksamhetsområden och därmed förenlig verksamhet.


Adress

TVÄRVÄGEN 5
18132  LIDINGÖ


Agera Nu & Leister AB

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva produktion inom teater, TV och film, kompetensutveckling, vidareutbildning och coaching, personaluthyrning, bemanning och rekrytering, äga och förvalta fast och lös egendom såsom aktier och andra värdepapper samt där med förenlig verksamhet.


Adress

BÅTBYGGARGATAN 44
12068  STOCKHOLM


Anders Roslund AB

Bolaget skall skriva och författa samt göra tv-produktioner och annan artistverksamhet.


Adress

BOX 2337
10318  STOCKHOLM

Sökord: Roslund |

Anders Skog Film Aktiebolag

Bolaget skall bedriva produktion av film, konsultverksamhet inom filmbranschen, investeringar i film- mediabolag, handel med aktier, obligationer och andra värdepapper, köp, försäljning och förvaltning av fastigheter, handel med konst och antikviteter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

FYRVERKARBACKEN 21
11260  STOCKHOLM

Sökord: Film |

Animero AB

Bolaget skall bedriva produktion och konsultverksamhet inom multimedia-, web- och filmproduktion ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSGATAN 6
25221  HELSINGBORG

Sökord: Animero |

Ardacker AB

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara produktion av film samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KÖPMANGATAN 10
93131  SKELLEFTEÅ

Sökord: Ardacker |

Asht On Visual Effects Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet inom produktion och design av rörliga medier för medier såsom TV, film och mobila medier och därmed förenlig verksamhet.


Adress

STUREGATAN 58
11436  STOCKHOLM

Sökord: Asht | Visual | Effects |

Acudira AB

Bolaget ska bedriva verksamhet inom film, musik, teater, utbildning, reklam, print, event och därmed förenlig verksamhet.


Adress

DALGATAN 100
79630  ÄLVDALEN

Sökord: Acudira |

Bear Stone Productions Aktiebolag

Bolaget skall regissera, producera och klippa film och musik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SANKT ERIKSGATAN 76 3 TR
11320  STOCKHOLM

Sökord: Stone |

Taxinge Bemanning AB

Bolaget ska bedriva personaluthyrning inom bygg- och entreprenad- branschen, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 15
15521  NYKVARN

Sökord: Taxinge |

Genuina Miljöer CLF Fastighets AB

Föremålet för bolagets verksamhet är konferenser, lägenhetsuthyrning, fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel och därmed förenlig verksamhet.


Adress

HJORTNÄSVÄGEN 7
79331  LEKSAND

Sökord: Miljöer | Clf |

Good World AB

Bolaget skall bedriva film och TV-produktion, internetbaserade publikationer, internetbaserade kommunikations-, undervisnings-, och rådgivningslösningar och därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÖDRA FÖRSTADSGATAN 7
21143  MALMÖ


Goosepen Productions Aktiebolag

Bolaget skall driva affärsrörelse inom reklam, importera, marknadsföra, försälja, äga, utbilda, huvudsakligen inom branscher avseende produktion av illustrationer, animationer och manus för reklam, tidningar, internet, Tv, filmer och tonkasetter, ävensom produktion och distribution av spelfilmer och videofilmer, samt förvalta aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

UVEDALSGATAN 52
58931  LINKÖPING

Sökord: Goosepen |

Gruben Produktion Aktiebolag

Bolaget skall bedriva video-, film- och multimediaproduktion, framställning av trycksaker, köp- och försäljning av varor inom dataområdet, bokföringsbyrå och restaurangrörelse samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

GRUNDLÄGGARVÄGEN 23
16833  BROMMA

Sökord: Gruben |

Jumpcut AB

Bolaget skall bedriva mediaproduktion och därmed förenlig verksamhet samt tillverkning av skyltar för väg och entreprenad och därmed förenlig verksamhet.


Adress

HÅKANSGATAN 6 B
41875  GÖTEBORG

Sökord: Jumpcut |

June Carlsson Mediaproduktion Aktiebolag

Bolaget ska till föremål för sin verksamhet ha produktion, konsultation och utbildning i informations- och kommunikationsfrågor.


Adress

BOX 38
18211  DANDERYD

Sökord: Mediaproduktion |

KONGRO produktion AB

Bolaget ska bedriva försäljning och produktion av film/videoproduktioner, event, kulturtillställningar, evenemang och liknande verksamheter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ARMÉGRÄND 6 JÄGARGÅRDEN
83132  ÖSTERSUND

Sökord: Kongro |

Kalmar Läns Television AB

Bolaget skall bedriva sändning av lokal- och regional television, produktion av reklamfilm, musikvideo, produktion av film samt produktion av televisionsprogram och utbildning inom tv- medie och därmed förenlig verksamhet.


Adress

STENSÖVÄGEN 33
39247  KALMAR

Sökord: Television |

Kharma Film AB

Bolaget skall bedriva produktion av film, TV-program, manus av konstnärlig art huvudsakligen med egen upphovsrätt och därmed förenlig verksamhet.


Adress

SKRÄDDARÖD 10
27297  GÄRSNÄS


Lion Film-Production Aktiebolag

Bolaget skall bedriva film och reklamproduktion och därmed sam- manhängande konsultverksamhet, bedriva förlagsrörelse, utbild- ning och föreläsningar åt fysiska och juridiska personer idka konsultverksamhet och administrationsservice främst inom område- na organisation, ekonomi och juridik, bedriva byggnation, utveck- ling, innovation, handel och konsultverksamhet inom branschen för byggnation, anläggning och förvaltning, bedriva konsultverksamhet inom området fastighetsmäkleri, avseende in- och utländska fas- tigheter samt äga och förvalta fast egendom, bedriva utveckling, handel samt konsultverksamhet inom områdena sjöfart, säkerhet och brottsförebyggande åtgärder och därtill hörande informationsverk- samhet, idka handel och investeringsverksamhet med mineraler och


Adress

LÅNGÄNGSVÄGEN 26
18275  STOCKSUND

Sökord: Film-production |

Lionheart Performance Aktiebolag

Bolaget skall bedriva TV-, radio- och videoproduktion, speaker- och konferencieruppdrag, föreläsningar, journalistisk verksamhet, konsultverksamhet inom tal och ljud samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 148
17822  EKERÖ


MKmedia Produktion Aktiebolag

Bolaget skall bedriva produktion av reklam och information för företag, uthyrning av AV-media och därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÅVÄGEN 24
41251  GÖTEBORG

Sökord: Mkmedia |

Macumba Productions AB

Bolaget skall utgöra produktion av film och video, förvalta, köpa och sälja fast egendom, utbildningsverksamhet och ekonomisk konsultation samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

GUSTAV III:S BOULEVARD 37
16973  SOLNA

Sökord: Macumba |

Mad Crew AB

Bolaget skall förlägga, producera, marknadsföra och försälja verk inom alla media, producera animationer, film och specialeffekter. Bedriva konsult- och utbildningdverksamhet inom grafisk produktion. Skapa, utveckla, licensiera och animerade karaktärer samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

RODDARGATAN 8
11620  STOCKHOLM

Sökord: Mad | Crew |

Made by Copeland AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra manus och manusutveckling för film, TV, teater, radio, event och internet samt konsultation och produktion inom dessa områden, design och produktion av kläder och möbler samt inredning ävensom därmed förenlig verksamhet.


Adress

P O HALLMANS GATA 13
11269  STOCKHOLM

Sökord: Copeland |

Sida 1 av 16