Psykologer

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Psykologer hittade vi 561 företag.


KBT - Psykolog Niclas Almén AB

Bolaget ska bedriva psykoterapi, undervisning, psykologisk konsultation till individer, grupper och organisationer samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORGATAN 9 A
83130  ÖSTERSUND


A & O Sund Rehab Aktiebolag

Bolaget skall bedriva tillhandahållande av handledning och konsultation inom organisations-, personal- och ledarutveckling, utbildning och undervisning ävensom psykologisk behandling och rehabilitering samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BROMMAGATAN 34
25441  HELSINGBORG


Anna Sallin AB

Föremålet för bolagets verksamhet är Hälso och sjukvård, rehabilitering, företagshälsovård och medicinskt konsultarbete och därmed förenlig verksamhet.


Adress

FINNJOLLEGATAN 10
42671  VÄSTRA FRÖLUNDA

Sökord: Sallin |

Aurum Juridik AB

Bolaget ska bedriva verksamhet bestående av juridisk verksamhet med särskild inriktning mot affärsjuridik samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

VÄSTERÅKER ASPLIDEN
75591  UPPSALA


APLATO AB

Bolaget skall bedriva verksamhet inom det psykologiska och pedagogiska arbetsfältet, bedriva företagsutveckling, och bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

KRONOVÄGEN 20 A
90433  UMEÅ

Sökord: Aplato |

Humanik AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena organisationspsykologi, organisationsutveckling, personalutveckling, personlig utveckling, ergonomi samt må bolaget även äga och förvalta fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

VÄSTRA KANALGATAN 1
65224  KARLSTAD

Sökord: Humanik |

Ad Hoc Marie-Louise Irgens Aktiebolag

Bolaget skall bedriva psykoterapibehandlingar, familjerådgivning, undervisning inom psykoterapi ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

STORGATAN 52
11523  STOCKHOLM

Sökord: Hoc | Marie-louise | Irgens |

Agnetha Bemark Leg. psykolog Aktiebolag

Bolaget skall utföra psykologisk behandling, kosultationer, handledning och undervisning inom psykologi, förvärva och förvalta värdepapper och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

SPELMANSGATAN 30
68131  KRISTINEHAMN

Sökord: Bemark | Leg. | Psykolog |

Aktiv Psykologi Sthlm AB

Bolaget skall bedriva psykologiverksamhet, samt äga och förvalta värdepapper samt fast egendom och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BERGSUNDS STRAND 3 2TR
11738  STOCKHOLM


Alingsåhs Manufaktur Wärk AB

Bolaget skall bedriva industriella marknadsanalyser inom manufaktur samt utföra marknadsundersökningar, arbeta med att föra ut undersökningarnas resultat i uppdragsgivarens organisationer, utföra företags- och kulturanalyser, verkställa kvalitativ rekry- tering och uppföljning därav, genomföra utvecklingssamtal. Bola- gets verksamhet skall vidare omfatta kvalitativa marknadsunder- sökningar, internt och externt och omfatta kvantitativa mark- nadsundersökningar internt och externt.


Adress

VRETA GÅRD
61195  NYKÖPING

Sökord: Alingsåhs | Wärk |

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB

Bolaget skall bedriva psykologisk behandling och konsultation samt härmed förenlig verksamhet. Äga och förvalta konst, värdepapper och fast egendom.


Adress

HERKULESVÄGEN 9
62141  VISBY

Sökord: Psykologiska |

Arbetspsykologi Walén AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom psykologi samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

HERRGÅRDSVÄGEN 30
37142  KARLSKRONA

Sökord: Walén |

B & L Söderlind Konsult Aktiebolag

Bolaget skall bedriva psykoterapeutisk verksamhet samt heldagsskola med inriktning på barn med speciella svårigheter jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

SANKT ERIKSGATAN 110
11331  STOCKHOLM


BIson Utvecklingspsykolog AB

Bolaget skall bedriva psykologisk konsultation, rådgivning, handledning och undervisning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

REPSLAGAREGATAN 11 4 TR
60225  NORRKÖPING

Sökord: Utvecklingspsykolog |

BQ-Konsult Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet i psykologi, ge kurser och föreläsningar i psykologi och ledarskap samt idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

LINDVEDEN 81
46198  TROLLHÄTTAN

Sökord: Bq-konsult |

Bergensen AB

Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård främst inom det psykiatriska området samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

KINNSTA FÖRSÄNGEN 20
74011  LÄNNA

Sökord: Bergensen |

Bertil Eriksson Konsult AB

Bolaget skall bedriva konsultationer inom psykologi såsom handledning och terapi ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

GÖSTA TAMMS VÄG 7
19133  SOLLENTUNA


Beteendeanalysgruppen Stockholm Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva psykologiska analyser och åtgärder på individ-, grupp-, familj- och organisationsnivå samt handledning, konsultation och utbildning och arbetsinriktad rehabilitering samt kvalitetssystem och kvalitetssäk ring i samband med psykoterapeutiska insatser samt handel med aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

PARMMÄTARGATAN 7
11224  STOCKHOLM

Sökord: Beteendeanalysgruppen |

Häggmark Psykoterapi och konsult Aktiebolag

Bolaget skall bedriva beteendevetenskaplig konsultationsverksamhet samt köp, förvaltning och försäljning av värdepapper och fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

JÄRNTORGET 4
41304  GÖTEBORG


IBT, Institutet för Kognitiv Beteendeterapi Aktiebolag

Bolaget skall basera sin verksamhet på en beteendeterapeutisk grundsyn och ser som sin huvudsakliga uppgift att bedriva psykologisk och därmed förenlig verksamhet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Häri inbegrips bl a terapi, utbildning, konsult-, och rådgivningsverksamhet. Bolaget bedriver även uthyrning av lokaler för ovanstående ändamål.


Adress

TRÄDGÅRDSGATAN 5 A 6 TR
75309  UPPSALA


Institutet för psykodynamisk terapi i Göteborg Aktiebolag

Bolaget skall idka psykodynamisk terapi ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ERIK DAHLBERGSGATAN 3
41126  GÖTEBORG


ISENBERG Kognitiv och Beteendeinriktad Psykoterapi & Psykiatri AB

Klinisk psykiatrisk och psykologisk verksamhet, medicinsk behandling, stödsamtal, psykoterapi, konsultation, handledning, utbildning, produktion av pedagogiskt material och försäljning av friskvårdsartiklar, bemanningsföretag inom klinisk verksamhet, import och försäljning av konstnärliga och etiologiska föremål, film- och mediaverksamhet, konstnärlig verksamhet, konsultation inom elektronik och data, projektstyrning, kravhantering, kvalitet-och verksamhetsutveckling, IT-strateg, informationssäkerhet, informa tions-arkitektur, IT-management samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SURBRUNNSGATAN 6
11421  STOCKHOLM


Aktiebolaget Idmans - institut för personlig utveckling

Bolaget skall bedriva utgivning av skrifter och utbildnings- material för personlig utveckling, utbildningsverksamhet, psykologmottagning, opinionsbildning och opinionsmätning i humana samhällsfrågor samt handel med värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÄLGGATAN 36 C
21615  LIMHAMN


Insikt Stefan Hallén Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom psykologi, organisationsutveckling, psykoterapeutiskt klientarbete samt därmed förenliga verksamheter.


Adress

FLOGET 416
46193  VÄSTRA TUNHEM


Institutet för Livsterapi i Malmö Aktiebolag

Bolaget skall bedriva psykoterapeutisk utbildning samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

TEGELGÅRDSGATAN 1
21133  MALMÖ

Sökord: Livsterapi |

Sida 1 av 23