Rekrytering

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Rekrytering hittade vi 79 företag.


Svensk Internetrekrytering AB

Bolaget skall utveckla nischade jobbsökarsajter på internet och driva försäljning via dessa jobbsökarsajter, äga och förvalta fastigheter samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SERGELS TORG 12 3 TR
11157  STOCKHOLM

Sökord: Svensk | Internetrekrytering | Www.svenskinternetrekrytering. |

A-Search Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultation inom managementområdet främst avseende personalrekrytering och administration samt bedriva handel med aktier, värdepapper och fast egenom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

GÖTGATAN 71 3TR
11621  STOCKHOLM

Sökord: A-search |

A-Search Region Syd AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rekrytering av personal samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BALTZARSGATAN 21 A
21136  MALMÖ

Sökord: Region | Syd |

Academic Search International Aktiebolag

Bolaget skall förmedla tjänster till företag som söker personal och därmed förenlig verksamhet.


Adress

GUSTAV ADOLFS TORG 12
21139  MALMÖ

Sökord: Search |

Beamex Aktiebolag

Bolaget skall bedriva investerings-, teknologi- och bolagsutveckling samt filmproduktion, ävensom utveckling och licenciering av patent.


Adress

BOX 26167
10041  STOCKHOLM

Sökord: Beamex |

Bengt Larsson Management Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom chefsrekrytering samt allmän företags-, affärs- och chefsutveckling.


Adress

LUGNETS ALLÉ 45
12065  STOCKHOLM


Compenection Svenska AB

Bolaget skall driva verksamhet inom personalrekrytering, konsultverksamhet inom management och administration samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SIBYLLEGATAN 17
11442  STOCKHOLM

Sökord: Compenection |

HR Commitment AB

Bolaget skall bedriva rekryterings- och konsultverksamhet inom management, juridik, marknad/information, HR och ekonomi samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 22093
10422  STOCKHOLM

Sökord: Commitment |

HRM-utveckling Sweden AB

Bolaget skall bedriva konsultation och utbildning inom human resource-området, företrädesvis inom organisation- och ledar- utveckling samt kompetensutveckling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

YMERVÄGEN 11
78194  BORLÄNGE

Sökord: Hrm-utveckling |

Keet Franchise Documentation AB

Bolaget skall bedriva dokumentation av affärskoncept, utbildningsmaterial och rutiner samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 5243
40224  GÖTEBORG

Sökord: Keet | Franchise | Documentation |

Havoland AB

Bolaget skall handha utbildning, företa konsultationer och revision av livsmedelsstandards, bedriva handel och exploatering av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SLAKTHUSGATAN
41502  GÖTEBORG

Sökord: Havoland |

Borgulf Kött & Fläsk L Rowland AB

Bolaget ska bedriva handel med köttprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

FÅLLAN 11
12162  JOHANNESHOV


A I Executive Search Aktiebolag

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva marknadsföring, samordning och administration av konsulttjänster inom managementområdet med huvudsaklig inriktning på rekrytering av högre chefstjänster samt bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

LILLA TORGET 4
41118  GÖTEBORG

Sökord: Executive |

A I Executive Search Johan Nyberg AB

Bolaget skall bedriva chefs- och personalrekrytering, personalkonsulting ochorganisationsutveckling, försäljning av newsletters, köp och försäljning av fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1203
75142  UPPSALA


Annika von Sydow Rekrytering AB

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva personalrekrytering, organisationsutveckling, personlighetsbedömning, utbildning och textbehandling jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

OSKARSVÄGEN 2 B
70214  ÖREBRO

Sökord: Sydow |

Lisbeth Hedberg AB

Bolaget skall bedriva utbildning och konsultationer inom personalrekrytering samt förvalta och handla med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

ARMFELTSGATAN 24
11534  STOCKHOLM


Monster Worldwide Scandinavia AB

Bolaget skall indirekt eller direkt bedriva rekrytering, utbildning och kompetensförsörjning samt tillhandahålla tjänster inom management och administration till, bolag som bedriver sådan verksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 3372
10367  STOCKHOLM

Sökord: Monster | Worldwide |

Multitude Search i Stockholm AB

Bolaget ska bedriva personalrekrytering och urval, personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSGATAN 66 7TR
11122  STOCKHOLM

Sökord: Multitude |

Mälarchark Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet inom charkuteribranschen, tillverkning och försäljning, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

HEJARGATAN 1
63229  ESKILSTUNA

Sökord: Mälarchark |

Må Gott Huset Marie Elmsäter AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av tjänster och utrustning för kroppsbehandlingar inom områdena välbefinnande, friskvård, hälsa och träning. Bolaget ska även bedriva försäljning av hälsoprodukter samt kursverksamhet och andra arrangemang inom nämnda områden och därmed förenlig verksamhet.


Adress

POJKARNAS VÄG 62
61150  NYKÖPING

Sökord: Elmsäter |

Mårtenssons Partiaffär Aktiebolag

Bolaget skall bedriva charkuterirörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 5163
12118  JOHANNESHOV


Haglund Management Aktiebolag

Bolaget skall bedriva internationell chefs- och specialistrekrytering, konsult i företagsledningsfrågor, handel med och förvaltning av fast egendom, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÖDRA VÄGEN 73
41254  GÖTEBORG


APRIL7 Rekrytering AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom rekrytering, utbildning och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

GREV TUREGATAN 12 A
11446  STOCKHOLM

Sökord: April7 |

Arenius Schröder & Besterman Rekrytering och Ledarutveckling AB

Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom human resourses management samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSGATAN 41
58218  LINKÖPING


Dufwa Ledarskap Syd AB

Bolaget skall verka inom områdena organisationskonsultationer och arbetskraftsrekrytering samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖRTAGÅRDSGATAN 120
25450  HELSINGBORG

Sida 1 av 4