Språkutbildningar

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Språkutbildningar hittade vi 13 företag.


ACCEPT Cross Culture AB

Bolaget skall bedriva utbildning inom kultur och språk, personalrekrytering, tillhandahållande av konsulttjänster vid personers och företags inflyttning till och utflyttning ur olika länder och kulturer samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även in vestera i fast egendom och värdepapper.


Adress

BOX 23009
10435  STOCKHOLM

Sökord: Cross | Culture |

Semantix Management Språkutbildning AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva språkutbildning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 10059
10055  STOCKHOLM

Sökord: Semantix | Språkutbildning |

E S L Nordic AB

Rådgivning och förmedling av utbildning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

SÖDERGATAN 14
25225  HELSINGBORG


EF Education Aktiebolag

Bolaget skall självt 'och eller via dotterbolag sälja och marknadsföra språk och kulturresor, bedriva eget språkinstitut, marknadsföra AuPair vistelser i utlandet, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 5761
11487  STOCKHOLM


A.L.L.-INTERNATIONAL Language Center Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom språk, framtagning och försäljning av läromedel samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

MÖRBYDALEN 25
18252  DANDERYD

Sökord: A.l.l.-international |

Abroadum Språkpunkten Språkresor AB

Bolaget skall bedriva försäljning av språkresor samt tillhörande tjänster och produkter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 2097
75002  UPPSALA

Sökord: Abroadum | Språkpunkten | Språkresor |

Language Partner in Sweden Aktiebolag

Bolaget skall driva marknadsföring av intensivkurser i språk, annan kontaktverksamhet inom svenskt näringsliv, ekonomisk redovisning och värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 72
46122  TROLLHÄTTAN


Acorn English Consultants AB

Bolaget skall bedriva utbildningstjänster avseende det engelska språket, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

OLVONVÄGEN 41
44277  ROMELANDA


Arding Language Services Aktiebolag

Bolaget skall bedriva språkverksamhet, såsom översättning, korrigering, kurser i fackspråk, språkresor, musik-, text- och litterär produktion, handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

VENDESTIGEN 4
18266  DJURSHOLM

Sökord: Arding |

Avista Education Språkresor AB

Bolaget skall bedriva utbildning, reseverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 7723
10395  STOCKHOLM


Bego Trading Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handel med rengöringsprodukter, uthyrning av personal, tillverkning av glasfibermattor till plastindustrin, handel med värdepapper, utföra service och reparation av bilar och idka därmed förenliga verksamheter.


Adress

DAGSTORP SKOGSBRYNET
54015  VÄRING


Berlitz International Sweden Aktiebolag

Bolaget skall meddela undervisning, göra översättningar och försälja läroböcker.


Adress

GAMLA BROGATAN 29 3 TR
11120  STOCKHOLM

Sökord: Berlitz |

I.N.S. Intensiv Språkutbildning Nord Aktiebolag

Bolaget skall bedriva språkutbildning, konsultationer inom området språkutbildning, försäljning av utbildningsmaterial samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter.


Adress

KLIPPGATAN 16
17147  SOLNA

Sökord: I.n.s. | Intensiv |