Webbyråer

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Webbyråer hittade vi 1767 företag.


Active Bit Communication Datakonsult Streiffert i Eksjö AB

Bolaget skall bedriva utbildning inom IT samt försäljning av IT-utrusning. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper.


Adress

PEDER SKARPS VÄG 6
57595  EKSJÖ


A Jernlilja Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området data: systemering, programmering, produktion av internettjänster samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 30
71521  ODENSBACKEN

Sökord: Jernlilja |

AD Job Nordic AB

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av datorprogram, samt uppdragsverksamhet inom marknadsföring, jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

HÄGGELUNDSVÄGEN 17
52338  ULRICEHAMN

Sökord: Job |

ALFASIGN Sweden AB

Bolaget skall bedriva produktion av storbildsutskrifter, uthyrning av konst och bild samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSGATAN 70
75318  UPPSALA

Sökord: Alfasign |

ALLAN PEDERSEN CONSULT Aktiebolag

Bolaget skall driva verksamhet inom data med följande inriktning, management, rådgivning, utbildning, projektstyrning, programmering, försäljning samt handel med och förvaltning av fast egendom därmed förenlig verksamhet. Även idka handel med aktier och värde papper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖSTERSKÄRSVÄGEN 39 A
18451  ÖSTERSKÄR

Sökord: Allan | Pedersen | Consult |

ARMENCO AB

Bolaget skall bedriva handel med datorer och datakomponeneter samt konsultativ uppdragsverksamhet inom databranschen och då främst avseende nätverkslösningar samt kemitekniska branschen samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

DALKANTSVÄGEN 4
14141  HUDDINGE

Sökord: Armenco |

ARSOFT Aktiebolag

Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning och underhåll av datorbaserade hjälpmedel för planering, styrning och uppföljning av projekt samt därmed sammanhängande konsulttjänster i form av installation samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

ROSENVÄGEN 37 A
75652  UPPSALA

Sökord: Arsoft |

ARTEMIS-ARTEMIDA Aktiebolag

Bolaget skall bedriva Jakt- och äventyrsresor, och även språkkurser samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

LINNÉGATAN 18 A
75332  UPPSALA

Sökord: Artemis-artemida |

AcOn AB

Bolaget skall bedriva försäljning av produkter och tjänster inom IT, hård- och mjukvara drift och kommunikation.


Adress

SÅGVÄGEN 1
92145  LYCKSELE

Sökord: Acon |

Academic Cloud AB

Bolaget ska bedriva utveckling av akademiska webbsajter och därmed förenlig verksamhet.


Adress

TORSGATAN 40 5 TR
11362  STOCKHOLM

Sökord: Academic | Cloud |

Acamar AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utveckling av IT- tjänster inom transport- och logistikbranschen samt därtill relevant verksamhet och utbildning.


Adress

BRONSURNEGATAN 4
42163  VÄSTRA FRÖLUNDA

Sökord: Acamar |

Acando Consulting AB

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling med hjälp av informationsteknologi samt idka därmed förenlig och stödjande verksamhet.


Adress

BOX 5528
11485  STOCKHOLM


Acando Scandinavia AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området verksamhets- utveckling inom informationsteknologi ävensom utöva liknande verksamhet.


Adress

BOX 5528
11485  STOCKHOLM


Acanthus Pro AB

Bolaget skall utöva och tillhandahålla konsulttjänster i IT- branschen såsom att arbeta med systemering, programering, utredningsarbete och projektledning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

GUNNARSVÄGEN 3
16773  BROMMA

Sökord: Danderyds |

Accedo Broadband AB

Bolaget ska aggregera och distribuera tjänster och produkter över Internet till nätverksuppkopplade enheter i hemmet, företrädesvis inom underhållningsbranschen, samt idka därmed förenlig verksam het.


Adress

HELIOSGATAN 11
12030  STOCKHOLM

Sökord: Accedo | Broadband |

Accelerate IT AB

Bolaget skall bedriva produkt- och systemutveckling inom IT samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SEGELTORPSVÄGEN 14
12553  ÄLVSJÖ

Sökord: Accelerate |

Agaton Finance AB

Bolaget skall bedriva konsulttjänster, utveckling och försäljning av mjukvara, företrädesvis till finansbranschen, och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BJÖRKSGATAN 9
63221  ESKILSTUNA

Sökord: Finance |

Agency 9 AB

Bolaget skall bedriva produktion av digital underhållning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

AURORUM SCIENCE PARK
97775  LULEÅ


Agenor Information System Aktiebolag

Bolaget skall bestå av systemering, programmering och utbildning och konsultationer inom data, samt bedriva försäljning av hård och mjukvara samt handel med värdepapper och med ovan nämnda verksamheter, förenlig verksamhet.


Adress

HALLIDEN 10
43639  ASKIM

Sökord: Agenor | Information | System |

Agent Central AB

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av intelligenta tjänster för insamling och analys av information från internet, mot både konsument och företag. Tjänsterna innefattar tekniker från artificiell intelligens, information extraction och data mining.


Adress

DROTTNING KRISTINAS VÄG 3A
39238  KALMAR

Sökord: Central |

Agent Interactive AB

Programmering och mjukvarutuveckling, försäljning och konsultation av företagets mjukvaror, marknadsföringskonsultation.


Adress

HANTVERKARGATAN 20
11221  STOCKHOLM

Sökord: Interactive |

Aketor AB

Bolaget skall bedriva försäljning av programvara, affärsutvecklingskonsulting och IT-konsulting inom teknisk projektledning, systemarkitektur, programmering och systemutveckling, äga och förvalta aktier samt fast egendom och idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

GÖTALANDSVÄGEN 159
12571  ÄLVSJÖ

Sökord: Aketor |

Alenio Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med fokus på upphandling och införande av Internetbaserade system samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BONDEGATAN 21
11633  STOCKHOLM

Sökord: Alenio |

Aleri Aktiebolag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att sälja och marknadsföra datamjukvarusystem för bankverksamhet och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1703
11187  STOCKHOLM

Sökord: Aleri |

Alestan AB

Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

OSKARSVÄGEN 28 A
17276  SUNDBYBERG

Sökord: Alestan |

Sida 1 av 71