Kalmar Vatten AB

Kalmar Vatten AB

Ändra uppgifter

Kontaktainformation Kalmar Vatten AB


Adress: BOX 822
39128 KALMAR
0480-451200
556481-7509 (Orgnr)

Kommentera Kalmar Vatten AB

Logga in eller bli medlem gratis för att kommentera företaget.

Om Kalmar Vatten AB

Bolaget ska svara för vatten- och avloppsförsörjning i Kalmar kommun. Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som - till den del detta ej innefattar myndighetsutövning- åvilar Kalmar kommun enligt lag. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Kalmar kommun.


Län: Kalmar län Ort: KalmarSökord företag inom:

Sökord nyheter inom: