A.l.l.-international DANDERYD

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter A.l.l.-international i DANDERYD. Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!A.l.l.-international i DANDERYD hittade vi 10 företag.


Excellencia International


Adress

Slagrutevägen 14
18234  DANDERYD


Bejting International Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling, konsultation och försäljning av marin elektronik samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

VILANS VÄG 39
18239  DANDERYD

Sökord: Bejting |

Duroturf International Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling och tillverkning av textila mikrofiberprodukter samt tillbehör för rengöring och skönhetsvård. Bolaget skall även bedriva tillverkning av golfmattor och utföra förpackningstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

KLUBBVÄGEN 5
18257  DANDERYD

Sökord: Duroturf |

Nova Trade International AB


Adress

Rålambsvägen 17
0  DANDERYD


A.L.L.-INTERNATIONAL Language Center Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom språk, framtagning och försäljning av läromedel samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

MÖRBYDALEN 25
18252  DANDERYD

Sökord: A.l.l.-international |

Ducto International AB

Bolaget skall sälja konsulttjänster samt köpa och sälja utrustning och produkter inom fjärrvärmeområdet.


Adress

MÖRBYDALEN 18 6TR
18252  DANDERYD

Sökord: Ducto |

Abacon International Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende internationell affärsutveckling, import och försäljning av elektronikprodukter, handel med aktier och fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 570
18215  DANDERYD

Sökord: Abacon |

BUTE Invest & Charter International AB

Föremålet för bolagets verksamhet är ägande och förvaltning av fast och lös egendom, service av fordon, fordonsförsäljning och försäljning av reservdelar till fordon. Bolaget skall även bedriva charterverksamhet, bil-och båturhyrning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 704
18217  DANDERYD


Aquadesign International Aktiebolag

Bolaget skall bedriva internationell konsultverksamhet med projektering av bevattningsanläggningar, renings- och pumpanläggningar med därtill hörande konstruktioner inom Bygg, Va och El. Konstroll, besiktning och utbildning inom bevattnings, fontän- och vattenanläggningar. Försäljning av material inom ovanstående områden, även internethandel inom ovanstående områden och förvaltning av fastigheter, värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 740
18217  DANDERYD

Sökord: Aquadesign |

Lantz International AB

Bolaget skall direkt eller indirekt utföra översättning, tolkning och övriga språktjänster samt därvid sammanhängande konsultverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare utföra koncerngemensam ma tjänster.


Adress

NORA STRAND 2 B
18238  DANDERYD