Acapnos STOCKHOLM

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter Acapnos i STOCKHOLM. Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Acapnos i STOCKHOLM hittade vi 1 företag.


Acapnos Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet hänförlig till IT och telekommunikationsbranschen innefattande utveckling och marknadsföring av produkter, samt bedriva ekonomisk och administrativ konsultverksamhet samt producera och distribuera musik, illustra tioner och litteratur, samt äga, förvalta och bedriva handel med aktier och andra värdepapper, samt äga, förvalta och hyra ut fast och lös egendom, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

HAVREGATAN 10
11859  STOCKHOLM

Sökord: Acapnos |