Anläggningsarbete VÄXJÖ

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter Anläggningsarbete i VÄXJÖ. Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Anläggningsarbete i VÄXJÖ hittade vi 2 företag.


Farmartjänst Värend

Vi utför arbete inom sektorerna Bemanning, Byggnadsarbete, Fastighetsskötsel, Maskinentreprenadarbete och Jord & skogsarbete.


Adress

Mörners vägen 108
35246  VÄXJÖ

Sökord: Stensättning | Plattsättning | Trädfällning | Trädgårdsanläggning | Anläggningsarbete | Beskärningar | Gräsanläggning | Grönyteskötsel | Staketunderhåll | Trädgårdstjänster | Trädgårdsunderhåll |

Alwex Transport AB

Bolaget skall genom utnyttjande av aktieägarnas och bolagets samlade resurser bedriva en sund och effektiv rörelse med inriktning på försäljning och utförande av olika slag av transporter, grustäktsverksamhet, betongtillverkning, lager- hållning. Verksamheten kan, när så anses ändamålsenligt, bedrivas i dotterbolag. Bolaget skall också, när så anses ändamålsenligt, sköta inköp och försäljning till aktieägare och andra av driv- medel, reservdelar, redskap och andra förnödenheter. I övrigt skall bolaget kunna ägna sig åt sådana verksamheter som är förenliga med ovan angivna ändamål.


Adress

ARABYGATAN 37
35246  VÄXJÖ

Sökord: Transport | Betong | Containeruthyrning | Anläggningsarbete | Tempererad transportering |