Betong VÄXJÖ

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter Betong i VÄXJÖ. Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Betong i VÄXJÖ hittade vi 3 företag.


Beta Heavy Equipment AB

Bolaget skall bedriva försäljning, reparation och service av maskiner inom jordbruks- och byggbranschen samt betong- och asfaltfabrirker jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

FRAMTIDSVÄGEN 12 A
35257  VÄXJÖ

Sökord: Heavy |

Abetong AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotterbolag bedriva tillverkning av samt handel med produkter och utrustning företrädesvis avsedda för byggnads-, installations- och anläggningsverksamhet, utföra entreprenader, äga och förvalta fastigheter, aktier och annan lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 24
35103  VÄXJÖ

Sökord: Abetong |

Alwex Transport AB

Bolaget skall genom utnyttjande av aktieägarnas och bolagets samlade resurser bedriva en sund och effektiv rörelse med inriktning på försäljning och utförande av olika slag av transporter, grustäktsverksamhet, betongtillverkning, lager- hållning. Verksamheten kan, när så anses ändamålsenligt, bedrivas i dotterbolag. Bolaget skall också, när så anses ändamålsenligt, sköta inköp och försäljning till aktieägare och andra av driv- medel, reservdelar, redskap och andra förnödenheter. I övrigt skall bolaget kunna ägna sig åt sådana verksamheter som är förenliga med ovan angivna ändamål.


Adress

ARABYGATAN 37
35246  VÄXJÖ

Sökord: Transport | Betong | Containeruthyrning | Anläggningsarbete | Tempererad transportering |