Business STOCKHOLM

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter Business i STOCKHOLM. Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Business i STOCKHOLM hittade vi 84 företag.


Pdb DataSystem AB

Pdb erbjuder lösningar som skapar affärsnytta för tillverkande industri, handelsföretag, transport- och tjänstesektorn.


Adress

Wennerbergsgatan 10
11258  STOCKHOLM

Sökord: Systemutveckling | Produktutveckling | Nätverk | Systemlösningar | Portaler | Systemintegration | It-strategi | ärendehantering | Excel | IT-arkitektur | Internetlösningar | Business Intelligence | ISeries | Data Warehouse | IT-lösningar |

Lundborg Business Development HB


Adress

Banérgatan 49
11522  STOCKHOLM


ABC Flight Travel, business and pleasure AB

Bolaget skall driva resebyrå varvid försäljning ska ske av allehanda tjänster inom detta område. Verksamhet ska även bedrivas inom turism och charterflyg och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSGATAN 29 9 TR
11156  STOCKHOLM

Sökord: Pleasure |

Acando Business Intelligence AB

Bolaget skall bedriva utveckling, köp och försäljning av dataprogram, konsultverksamhet inom IT och darmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 5528
11485  STOCKHOLM

Sökord: Business | Intelligence |

Ascent-Human & Business Development AB

Bolaget ska bedriva konsult- och coachingtjänster mot företag angående personal-och organisationsstrukturfrågor. Kurser och kickoffer med aktiviteter av äventyrs- och friluftsbetonad karaktär. Utbildningar, seminarier och kurser för enskilda individer och par angående personlig utveckling och relationsutveckling. Föreläsningar med syfte att utbilda, utveckla och stimulera personal och organisation. Arrangera, leda frilufts-, äventyrs- och sportrelaterade expeditioner och resor både inom och utom Sveriges gränser samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

NYBROKAJEN 7 6TR
11148  STOCKHOLM


Great Business Development Consulting AB


Adress

Hornsgatan 15
11846  STOCKHOLM


Good Relations in Business & Life in Sweden AB

Bolaget skall bedriva ledarskapsutveckling av hela ledare genom individuella och gruppgemensamma utvecklingsprogram med stöd av tvärvetenskaplig "verktygslåda". Utveckling av medarbetarskap. Kognitiv psykoterapi, journalistik, bokprojekt, PR-materia och därmed förenlig verksamhet.


Adress

KARLAVÄGEN 38 4TR
11449  STOCKHOLM


Lalom AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT området. Framförallt inom BI (Business Intelligence) och beslutsstöd. Bolaget kommer även bedriva viss utveckling av programvara inom ovan nämnda områden.


Adress

OLOFSGATAN 10 1TR
11136  STOCKHOLM

Sökord: Lalom |

Pointer Sweden AB


Adress

Regeringsgatan 109
11139  STOCKHOLM

Sökord: Business Intelligence | Datalager | Beslutsstöd | Datawarehouse | Pointer |

HR - Business Controller Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utbildning och konsult- och utbildningsverksamhet inom ekonomistyrning, finansiering: förmedlingsverksamhet av företag: handel med och förvaltning av värdepapper: utveckling av projekt och affärsidéer i befintliga eller nya företag: förvärva förvalta och försäja fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet.


Adress

DALAGATAN 78 A
11324  STOCKHOLM


We Enable Business In Sweden, AB


Adress

S:t Eriksgatan 37A
11234  STOCKHOLM


BML Sustainable Business AB

Bolaget skall bedriva utbildning och konsultverksamhet inom etik- och miljöfrågor där samhällsansvar och hållbarhet står i fokus och därmed förenlig verksamhet.


Adress

SICKLA KANALGATA 85 7 TR
12068  STOCKHOLM


Opus International Business Consulting AB


Adress

Box 3142
10362  STOCKHOLM

Sökord: Personalutveckling | Mentorskap | Floating Villa Conference | Flytande konferensvåning | Undersökningsmetodik |

Kriisa Consulting AB

Bolaget skall bedriva tjänstekonsultverksamhet inom IT-branschen med bland annat utvärderingsstöd och business intelligence och därmed förenlig verksamhet.


Adress

HELIOSGATAN 45
12063  STOCKHOLM

Sökord: Kriisa |

More Business Media Aktiebolag

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet samt konsulter inom IT -branschen och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 864
10137  STOCKHOLM


ExB Extended Business in Sports & Entertainment AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende marknadsföring, PR och affärsutveckling inom sponsring av idrottsstjärnor och artister och arrangemang av evenemang och resor i anslutning därtill samt försäljnings- och marknadsföringsverksamhet av produkter och tjänster främst inom sport, idrott och telecom- branschen samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

SVEAVÄGEN 166
11346  STOCKHOLM


Net 4 Business Sweden AB


Adress

Kungsholmsgatan 10
11227  STOCKHOLM


Icon Medialab Mijada AB

Bolaget skall tillhandahålla tjänster avseende Internet, intranät, extranät och andra interaktiva media samt tjänster avseende web-design, e-business, teknologi, rådgivning, användarundersökningar och undervisning, samt att äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSGATAN 6
11143  STOCKHOLM

Sökord: Mijada |

KonsultNet

Konsultnet är en IT-konsult med engagemang och hjärta. Verksamheten omfattar högkvalitativa lösningar kring företags Affärssystem (ERP), Business Intelligence (BI) och Customer Relationship Management (CRM).


Adress

Luntmakargatan 46
11137  STOCKHOLM

Sökord: Systemutveckling | Crm | Net | Java | Konsulttjänster | Affärssystem | Agresso | Baltzar | Systemintegration | C | HTML | Programmering | VB.Net | SQL | Databasdesign |

Broman Business & Communications AB

Bolaget skall stödja företagsledningen att utveckla ett konkurenskraftigare varumärke och företagsidentitet med utgångspunkt i en väl genomarbetad analys av nuläget, kompletterad med ett framtidsfokus.


Adress

BANÉRGATAN 31
11522  STOCKHOLM


Googol Business Navigator AB

Bolaget skall bedriva verksamhet inom affärsutvecklingskonsultation, marknadsföring, projektledning och finansiell konsultation, samt även operativt driva och investera i projekt inom ramen för verksamhetens art. Bolaget skall också köpa och sälja fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

FLORAGATAN 13
11431  STOCKHOLM

Sökord: Googol | Navigator |

Itera Consulting

Itera Consulting är ett skandinaviskt företag som har som affärsidé att erbjuda specialistkompetens för att utveckla system inom många olika områden. Bolaget, med ca 400 anställda, har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Ukraina.


Adress

Wallingatan 20
11124  STOCKHOLM

Sökord: Fast | Java | Offshore | Episerver | Affecto | Itera | Helikopter | Business Intelligence | Data Warehouse | Microsoft | Cognos | Sharepoint | Beslutsstöd | Datawarehouse | Pointer |

Prodiem AB

Prodiem AB är ett expansivt och framgångsrikt rekryterings- och konsultföretag specialiserade inom ekonomi, finans och HR.


Adress

Saltmätarg. 7
11359  STOCKHOLM

Sökord: Ekonomer | Personal och bemanning | Chefer | Lönekonsulter | Ekonomipersonal | Ekonomichef | Internrevisorer | Civilekonomer | Business Controller | Redovisningkonsulter |

Count On Business Service AB


Adress

Alsnögatan 7
11641  STOCKHOLM


Ascent-Human & Business Development Holding AB

Bolaget ska bedriva konsult- och cochingtjänster mot företag angående personal- och organisationsstrukturfrågor. Kurser och kickoffer med aktiviteter av äventyrs- och friluftsbetonad karaktär. Utbildningar, seminarier och kurser för enskilda individer och par angående personig utveckling och relationsutveckling. Föreläsningar med syfte att utbilda, utveckla och stimulera personal och organisation. Arrangera, led frilufts-, äventyrs- och sportrelaterade expeditioner och resor både inom och utom Sveriges gränser samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

NYBROKAJEN 7 6TR
11148  STOCKHOLM

Sida 1 av 4