IT-säkerhet STOCKHOLM

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter IT-säkerhet i STOCKHOLM. Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!IT-säkerhet i STOCKHOLM hittade vi 61 företag.


BEVSÄK Bevaknings- & Säkerhetsutbildning AB

Bolaget skall bedriva utbildning inom bevakning och säkerhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 142 40
10440  STOCKHOLM


Growit Sweden AB

Bolaget skall ge tjänster till organisationer inom följande områden: -verksamhetsutveckling -IT-strategier -säkerhet -analys.


Adress

SCHEELEGATAN 6
11223  STOCKHOLM

Sökord: Growit |

Agnrik IT Management


Adress

Reimersholmsgatan 71
11740  STOCKHOLM

Sökord: Systemutveckling | Outsourcing | Affärssystem | It-management | IT-drift | IT-säkerhet | Upphandlingar |

Elektriska AB Lennström

Vi utför installations- och servicearbeten inom el, tele, data och säkerhet. KNX-projektering. Projekterar och installerar helhetslösningar med samspel mellan el, tele & data. ISO-certifikat. EIO-medlem. Kunglig Hovleverantör. Etablerade 1919.


Familjeföretag, äldst i Stockholm!


Adress

Lumaparksvägen 7
12031  STOCKHOLM

Sökord: Installationer | Larm | Elarbeten | Elservice | Belysning | Totalentreprenad | Elinstallationsarbeten | Datainstallationer | Nyinstallationer | Rotavdrag | Lampor | Elmaterial | Teleinstallationer | Energirådgivning | Larminstallationer |

Battison & Partners AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärskommunikation, marknadskommunikation, affärsutveckling, produktutveckling och exportfrämjande, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva konsult- och utvecklingsarbete inom utbildnings- och språkbaserad verksamhet, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva inköp, utveckling och försäljning av: trycksaker, produkter och tjänster som främjar hälsa, säkerhet och välbefinnande, mekaniska komponenter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KUNGSGATAN 29 4TR
11156  STOCKHOLM


Learnways AB

Interaktiva utbildningar med fokus på miljö, säkerhet, sälj och teknik till stora målgrupper.


Adress

Brännkyrkag. 39
11822  STOCKHOLM

Sökord: Arbetsmiljö | E-kurser | Elearning | Interaktiv pedagogik | Miljöutbildningar | Produktutbildningar |

Active 24


Adress

Kungsgatan 24 2 tr.
0  STOCKHOLM

Sökord: Säkerhet | Asp | Serverlösningar | E-post | PHP | Hypertext Preprocessor | Webbsidor | Internettjänster | Active Server Pages | Domänregistreringar | Webbmail | Webbhosting | Domäner | Backuper | Anti-spam |

ISO-mer Sweden AB

Bolaget skall bedriva nationell och internationell rådgivning om hur stora och medelstora organisationer kan införa och underhålla ledningssystem för miljö, kvalitet, hälsa och säkerhet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

KADETTGATAN 1
11333  STOCKHOLM

Sökord: Iso-mer |

Amfa Finans AB

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att: 1. Bedriva finansieringsverksamhet genom att a) lämna kredit och ställa garantier för kredit b) upplåta lös egendom till nyttjande ( leasing ) c) förvärva fordringar d) förmedla kredit e) tillhandahålla fakturaservice. Kredit under punkt a lämnas mot säkerhet i fast eller lös egendom eller mot borgen, dock kan bolaget avstå från säkerhet om det anses obehövligt eller om det föreligger särkilda skäl att avstå från säkerhet. 2. Lämna råd och biträde i ekonomiska frågor samt tillhandahålla inkassotjänster. 3. Motta återbetalningspliktiga medel från allmänheten(inlåningsverksamhet)


Adress

BOX 17930
11895  STOCKHOLM


IFA Ship Aktiebolag

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva rederirörelse, övertaga från Skandinaviska Enskilda Banken AB s.k. nödlidande engagemang, förvalta och i förekommande fall avyttra egendom som utgjort säkerhet för sådant engagemang samt att bedriva därmed jämförlig verksamhet.


Adress

ATT B ELIASSON
10640  STOCKHOLM

Sökord: Ifa |

Professionell Säkerhet i Sverige AB


Adress

Warfvinges vägen 26
11251  STOCKHOLM


E-space Communication AB

Bolaget skall bedriva konsultation inom marknadsundersökning, marknadsföring, affärsutveckling och It-verksamhet såsom datakommunikation och internet, handel med produkter och tjänster inom säkerhet såsom brandskydd, inbrottsskydd och stöldmärkning, förmedling av försäkringar, äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 3651
10359  STOCKHOLM

Sökord: E-space |

Early Attention Sverige AB

Bolaget skall bedriva verksamhet inom säkerhet av data, telefoni samt informationslösningar till kunder därmed förenlig verksamhet.


Adress

LUNTMAKARGATAN 36
11137  STOCKHOLM

Sökord: Early |

Haglunds Lås AB

Bolaget ska bedriva låssmedsverksamhet samt låsinstallationer, larm och säkerhet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

NORRBACKAGATAN 60
10031  STOCKHOLM


Immunit Secure AB

Bolaget skall bedriva att tillhandahålla säkerhetskonsultationer, bevakning, personaluthyrning och utbildning inom säkerhet samt bevakning. Bolaget ska också bedriva handel med säkerhetsutrustning samt handel med konsumentvaror såsom tillbehör till skor, accessoarer, kakel, sten och fabriksutrustning såsom ställare, transportband, bussningar, utrustning inom friskvård, läder, tyg, maskiner för pappers- och metallindustri, förmedling och utveckling av affärsrelationer med företag i andra länder, personaluthyrning, taxiåkeri verksamhet, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 16259
10324  STOCKHOLM


Säkerhetskonsulterna

Säkerhetskonsulterna skapar trygga säkerhetslösningar för hem, företag och föreningar. Vi arbetar med lås, säkerhetsdörrar, brandskydd, larm och passagesystem för en tryggare vardag. Er trygghet är vårt ansvar, så överlämna säkerheten till oss och få en tryggare tillvaro.


Adress

Frejgatan 13
11420  STOCKHOLM

Sökord: Lås | Larm | Låsservice | Säkerhetsdörrar | Säkerhet | Säkerhetsrådgivare | Inbrottsskydd | Kameraövervakning | Dorma | Assa | Säkerhetskonsult | Låssmed | Hemlarm | Presto | Ytterdörrar |

ADT Sweden AB

Bolaget skall bedriva import, produktutveckling, tillverkning, marknadsföring, försäljning, uthyrning och underhåll inom Sverige av produkter för skydd, säkerhet och bevakning ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper.


Adress

BOX 10012
12126  STOCKHOLM-GLOBEN

Sökord: Adt |

Hanse & Hägglund AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva och förvalta, registrera, äga samt utöva handel med bolag, värdepapper och andra ekonomiska instrument samt lämna penninglån eller säkerhet till gäldenär som driver rörelse och lånet eller säkerheten betingas av affärsmässiga skäl samt är avsett uteslutande för gäldenärs rörelse. Bolaget ska även registrera, förvalta samt äga patent, varumärken och andra intellektuella samt immatriella och matriella tillgångar inklusive namnrättigheter, verk, idéer och avtal, även för tredje parts räkning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 4160
10264  STOCKHOLM


Adecco Airport Security & Services AB

Bolaget skall bedriva personaluthyrning, rekrytering, entreprenader inom bevakning och säkerhet, human capital solutions, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 12127
10224  STOCKHOLM


Inspira Aktiebolag

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag, utveckla, marknadsföra och bedriva serviceverksamhet inom säkerhet, lokalvård, spedition, kontors- och fastighetsservice jämte tjänsteexport inom dessa områden samt idka med ovan angivna områden förenlig verksam het.


Adress

POSITIONEN 143
11574  STOCKHOLM


Teknikakuten AB


Adress

Strandbergsgatan 53
11251  STOCKHOLM

Sökord: Installationer | IT-säkerhet | IT-support | IT-tjänster | Datorservice | På plats-service |

Bravida El Stockholm AB

Bolaget skall bedriva service- och installationsverksamhet för kraft, belysning, tele,it och säkerhet i Sverige, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress


12681  STOCKHOLM


I Teknisk Partner Invest AB

Bolaget skall bedriva verksamhet bestående ekonomisk och juridisk konsutation, köp och försäljning av värdepapper, bolagsandelar, bostadsrätter, immateriella rättigheter samt fastigheter ävensom kreditgivning mot säkerhet i fast och lös egendom samt borgen, samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan rörelse som avses i Bankrörelselagen eller lagen om kreditmarknadsbolag.


Adress

BONDEGATAN 21
11633  STOCKHOLM


Malmgren AB, Robert


Adress

Upplandsgatan 88
11344  STOCKHOLM

Sökord: Nätsäkerhet | Fysisk IT-säkerhet | Penetrationstester | Nätverksskydd | Scada-säkerhet |

BXO Solutions AB

Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning, installation och marknadsföringsbolag inom tele, data, GSM-teknik med inriktning mot kommunikation, larm och säkerhet samt konsultverksamhet, rådgivning och utbildningsuppdrag inom ovan angivna områden samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

RUDDAMMSVÄGEN 11-13
11421  STOCKHOLM

Sökord: Bxo |

Sida 1 av 3