Intelligence STOCKHOLM

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter Intelligence i STOCKHOLM. Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Intelligence i STOCKHOLM hittade vi 18 företag.


Look Closer Aktiebolag

Bolaget skall bedriva verksamhet inom business intelligence samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 843
10136  STOCKHOLM

Sökord: Closer |

Emotional Intelligence AB

Föremålet för bolagets verksamhet är personal-, lednings- och organisationsutveckling, kurser och seminarier och därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖSTERMALMSGATAN 93
11459  STOCKHOLM


CIBER Sweden AB

CIBER är ett IT-konsultbolag som bygger, säkrar och förvaltar informations- och affärssystem.


Adress

Drottninggatan 25
11151  STOCKHOLM

Sökord: Test | Systemutveckling | Crm | Net | Java | Konsulttjänster | C | IT-arkitektur | Programmering | Systemförvaltning | Business Intelligence | Data Warehouse | Microsoft | Systemarkitektur | SAP |

Wide narrow Intelligence AB


Adress

Kungsgatan 17
11143  STOCKHOLM


Interactive Intelligence Sweden AB


Adress

Birger Jarlsgatan 2
11434  STOCKHOLM

Sökord: Callcenter | Dokumenthantering | Dialer | Predictive dialer | Talsvar |

Acando Business Intelligence AB

Bolaget skall bedriva utveckling, köp och försäljning av dataprogram, konsultverksamhet inom IT och darmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 5528
11485  STOCKHOLM

Sökord: Business | Intelligence |

KonsultNet

Konsultnet är en IT-konsult med engagemang och hjärta. Verksamheten omfattar högkvalitativa lösningar kring företags Affärssystem (ERP), Business Intelligence (BI) och Customer Relationship Management (CRM).


Adress

Luntmakargatan 46
11137  STOCKHOLM

Sökord: Systemutveckling | Crm | Net | Java | Konsulttjänster | Affärssystem | Agresso | Baltzar | Systemintegration | C | HTML | Programmering | VB.Net | SQL | Databasdesign |

Pointer Sweden AB


Adress

Regeringsgatan 109
11139  STOCKHOLM

Sökord: Business Intelligence | Datalager | Beslutsstöd | Datawarehouse | Pointer |

Lalom AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT området. Framförallt inom BI (Business Intelligence) och beslutsstöd. Bolaget kommer även bedriva viss utveckling av programvara inom ovan nämnda områden.


Adress

OLOFSGATAN 10 1TR
11136  STOCKHOLM

Sökord: Lalom |

Ramböll Informatik AB


Adress

Box 17009
10462  STOCKHOLM

Sökord: Net | SQL | Business Intelligence | SQL-server | Sharepoint | Scrum |

Pdb DataSystem AB

Pdb erbjuder lösningar som skapar affärsnytta för tillverkande industri, handelsföretag, transport- och tjänstesektorn.


Adress

Wennerbergsgatan 10
11258  STOCKHOLM

Sökord: Systemutveckling | Produktutveckling | Nätverk | Systemlösningar | Portaler | Systemintegration | It-strategi | ärendehantering | Excel | IT-arkitektur | Internetlösningar | Business Intelligence | ISeries | Data Warehouse | IT-lösningar |

Attract & Retain AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rådgivning inom markmadskommunikation, försäljning och human resources. Därutöver ska bedrivas undersökningar inom dessa områden, så kallad business intelligence och därmed förenlig verksamhet.


Adress

MÄSTER SAMUELSGATAN 42 10VÅN
11157  STOCKHOLM


Itera Consulting

Itera Consulting är ett skandinaviskt företag som har som affärsidé att erbjuda specialistkompetens för att utveckla system inom många olika områden. Bolaget, med ca 400 anställda, har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Ukraina.


Adress

Wallingatan 20
11124  STOCKHOLM

Sökord: Fast | Java | Offshore | Episerver | Affecto | Itera | Helikopter | Business Intelligence | Data Warehouse | Microsoft | Cognos | Sharepoint | Beslutsstöd | Datawarehouse | Pointer |

Helikopter Systemutveckling AB

Helikopter är ett konsultföretag som erbjuder heltäckande kompetens och tyngd inom Business Intelligence och verksamhetsplanering.


Adress

Rådmansgatan 49
11360  STOCKHOLM

Sökord: Planning | Konsulttjänster | E.t.l. | Business Intelligence | Data Warehouse | Microsoft | Beslutsstödssystem | Extract | Transform and Load | Datalager | Cognos | QlikView |

Know IT AB

Know IT levererar det stora företagets IT-kompetens med


det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang.


Adress

Klarabergsgatan 60
11121  STOCKHOLM

Sökord: Systemutveckling | Verksamhetsutveckling | Projektledning | Mjukvaruutveckling | Intranät | Systemförvaltning | Business Intelligence | Webbutveckling | Testspecialister | ECM= Electronic content manage |

Kriisa Consulting AB

Bolaget skall bedriva tjänstekonsultverksamhet inom IT-branschen med bland annat utvärderingsstöd och business intelligence och därmed förenlig verksamhet.


Adress

HELIOSGATAN 45
12063  STOCKHOLM

Sökord: Kriisa |

Business Vision Consulting AB


Adress

Drottninggatan 95 A
11360  STOCKHOLM

Sökord: Planning | Business Intelligence | Microsoftprodukter | Prognoser | Budgetsystem |

Frontit Business Intelligence AB

Bolaget skall bedriva affärs-, organisations- och verksamhetsutveckliing med koppling till IT samt tillhandahålla konsulttjänster avseende implementering av beslutsstödssystem med särskild inrikting på kundbolagens operativa verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 17500
11891  STOCKHOLM

Sökord: Frontit |