Lönehantering

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter Lönehantering. Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Lönehantering hittade vi 72 företag.


Siffer Specialisten Consulting AB


Adress

Bergsmansvägen 37
77240  GRÄNGESBERG

Sökord: Fakturering | Bokslut | Lönehantering | Ekonomitjänster | Ekonomikonsultation |

IBSP Sweden AB

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva tillhandahållande av affärsadministrativa tjänster såsom bokföring, lönehantering, fakturering via internet samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

ENGELBREKTSGATAN 7
11432  STOCKHOLM

Sökord: Ibsp |

Contrado Redovisning AB


Adress

Carlsborg
88150  SOLLEFTEÅ

Sökord: Konsulter | Ekonomi | Ekonomikonsulter | Ekonomistyrning | Företagsekonomi | Deklarationer | Bokslut | Lönehantering | årsredovisning | Ekonomitjänster | Redovisningsbyråer | Bolagsbildning | Löner | Momsredovisning | Skatteärenden |

Axpertis AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva ekonomikonsultation inom personal och lönehantering samt redovisning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 122
22100  LUND

Sökord: Axpertis |

Swedaq Revision

Ekonomitjänster. Konsultverksamhet. Privatrådgivning. Bolagsfrågor. Allt till fasta priser! Kontakta oss idag, så berättar vi mer om oss och våra förmånliga tjänster!
Adress


0  

Sökord: Konsulter | Redovisning | Ekonomi | Fakturering | Rådgivning | Bokföring | Moms | Företagstjänster | Skatter | Redovisningskonsulter | Lönehantering | årsredovisning | Deklaration | Ekonomitjänster | Redovisningstjänster |

Redojemt AB

Redovisning, bokslut, årsredovisningar, deklarationer. Med 25 års erfarenhet. Ring oss!


Adress

Tfn/fax Bangårdsgatan 2
83134  ÖSTERSUND

Sökord: Bokföring | Bouppteckning | Bokslut | Lönehantering | Dokumenthantering | Ekonomitjänster | Redovisningstjänster | Bolagsbildning | Skattedeklarationer | Momsredovisning | Arbetsgivaravgifter |

Kontorstjänst AB


Adress

Roxengatan 22
58273  LINKÖPING

Sökord: Fakturering | Bokföring | Skatter | Lönehantering | Reskontrahantering | Ekonomitjänster | Löner | Bokföringstjänster |

Haninge Redovisningsbyrå AB


Adress

Söderbymalmsvägen 8
13645  HANDEN

Sökord: Rådgivning | Bokföring | Deklarationer | Bokslut | Lönehantering | årsredovisning | Ekonomitjänster | Bolagsärenden | Skatteärenden |

Salary Lönehantering


Adress

Täljstensvägen 3
14134  HUDDINGE

Sökord: Lön | Lönehantering | Lönesystem | Löneprogram | Löner |

Nordkvist Redovisningsbyrå AB


Adress

Villavägen 20
79137  FALUN

Sökord: Bokföring | Moms | Outsourcing | Skatter | Deklarationer | Bokslut | Lönehantering | årsredovisning | Redovisningstjänster | Projektredovisning |

Dareko AB


Adress

Länsmansvägen 37
23631  HÖLLVIKEN

Sökord: Bokslut | Lönehantering | årsredovisning | Ekonomitjänster | Momsdeklarationer |

Granberg Redovisningsbyrå AB

Allt inom redovisning, revision, konsultationer.


Adress

Gasverksgatan 9
21129  MALMÖ

Sökord: Fakturering | Rådgivning | Moms | Skatter | Företagsekonomi | Deklarationer | Bokslut | Lönehantering | årsredovisning | Ekonomitjänster | Aktiebolagsbildning | Redovisningstjänster | Bolagsbildning | Bokföringstjänster | Momsdeklarationer |

serveOffice ab

Vi är en redovisningsbyrå ansluten till SRF med 8 redovisningskonsulter och 3 löneadministratörer. Vi arbetar med bokföring, momsredovisning, bokslut, deklarationer, löner och utlandsrapportering. Vi kan även hjälpa till med kundfakturering och leverantörsbetalningar.


Adress

Hammarbacken 4 B
0  191

Sökord: Konsulter | Ekonomi | Personaluthyrning | Fakturering | Ekonomikonsulter | Bokföring | Chefsrekrytering | Controller | Deklarationer | Bokslut | Lönehantering | årsredovisning | Headhunting | Personal och bemanning | Chefer |

LR Revision & Redovisning Umeå AB

Att med personligt engagemang och hög servicenivå erbjuda små och medelstora företag kvalitativa tjänster för ökad lönsamhet.


Adress

V. Norrlandsgatan 7
90327  UMEÅ

Sökord: Fakturering | Lönehantering | årsredovisning | Revisor | Skatterådgivning | Redovisningstjänster | Redovisningsbyråer | Skattedeklarationer | Momsredovisning | Avstämning |

Max Redovisning & Consulting HB

Vi är en auktoriserad redovisningsbyrå med följande tjänster: bokföring, bokslut, deklarationer, bolagsbildningar, lönehantering, personalfrågor och andra frågor,som berör ditt företag och din privata ekonomi. Jag heter Max Lockström, civilekonom, aukt. redovisningskonsult SRF.


Adress

Fabriksgatan 10
50338  BORÅS

Sökord: Konsulter | Fakturering | Bokföring | Deklarationer | Bokslut | Lönehantering | Skatterådgivning | Ekonomitjänster | Redovisningsbyråer | Bolagsbildning | Löner | Bokföringsbyråer |

Solsta Redovisning AB


Adress

Fjärrviksvägen 2
65350  KARLSTAD

Sökord: Konsulter | Bokföring | Deklarationer | Bokslut | Lönehantering | Skatterådgivning | Ekonomitjänster |

Swedaq Group AB / Revision

Ekonomitjänster. Konsultverksamhet. Privatrådgivning. Bolagsfrågor. Allt till fasta priser! Kontakta oss idag, så berättar vi mer om oss och våra förmånliga tjänster!
Adress


0  

Sökord: Konsulter | Redovisning | Ekonomi | Fakturering | Rådgivning | Bokföring | Moms | Företagstjänster | Skatter | Redovisningskonsulter | Lönehantering | årsredovisning | Deklaration | Ekonomitjänster | Redovisningstjänster |

Stenbergs Revisions- o. Konsultbyrå AB, Nils


Adress

Karlavagnsgatan 11
41756  GÖTEBORG

Sökord: Redovisning | Deklarationer | Bokslut | Lönehantering | årsredovisning |

Stratek Redovisning AB

Kompetent redovisningsbyrå som arbetar med bl.a. redovisning, bokslut, skatter och lönehantering.


Adress

Borgmästargränd 3
55320  JÖNKÖPING

Sökord: Bokföring | Moms | Deklarationer | Bostadsrättsföreningar | Ekonomitjänster | Redovisningstjänster | Löneadministration | Löneredovisning | Momsredovisning | Inkomstdeklarationer |

MT Accounting

Vi anpassar tjänsten åt kunden så att den kan satsa mer tid på att utveckla det egna företaget


Adress

St. Fiskaregatan 9
22224  LUND

Sökord: Konsulter | Bokföring | Deklarationer | Bokslut | Lönehantering | Ekonomitjänster | Redovisningstjänster | Löneadministration | Småföretagarservice | Redovisningsbyråer | Bokföringstjänster | Bokföringsbyråer |

Eec Ekonomikonsult och kreditbevakning HB


Adress

Starrängsringen 11
11550  STOCKHOLM

Sökord: Fakturaservice | Ekonomisk rådgivning | Lönehantering | Löpande bokföring |

Aranea Aktiebolag

Bolaget skall utföra redovisningstjänster, lönehantering och telefontjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

CARDELLGATAN 1
11436  STOCKHOLM


Kontema AB


Adress

Hästholmsvägen 32
13130  NACKA

Sökord: Konsulter | Fakturering | Ekonomikonsulter | Företagstjänster | Bokslut | Ekonomisk rådgivning | Lönehantering | Dokumenthantering | Skatterådgivning | Reskontrahantering | Ekonomitjänster | Redovisningstjänster | Löneadministration | Småföretagarservice | Personaladministration |

TeleSyd AB Data & Redovisningskonsult

Vi utför allt från bokföring och lönehantering till bokslut, årsredovisningar och deklarationer.


Adress

Torins Gränd 4
0  LUND

Sökord: Bokföring | Deklarationer | Bokslut | Ekonomitjänster |

Port of Competence AB

20 år erf. Bred kompetens, särskilt restaurang o hantv. Bokf, lön, bokslut, juridik, bolagsärenden mm, även samhällsfrågor, överklagningar, årsredovisning, deklarationer, fakturabetalningsservice mm. Kostnadseffektivt.


Adress

Box 56
90102  UMEÅ

Sökord: Konsulter | Juridik | Bokföring | Deklarationer | Bokslut | Lönehantering | årsredovisning | Företagsöverlåtelser | Bolagsjuridik | Avtal | Ekonomitjänster | Aktiebolagsbildning | Redovisningstjänster | Småföretagarservice | Redovisningsbyråer |

Sida 1 av 3