Larm STOCKHOLM

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter Larm i STOCKHOLM. Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Larm i STOCKHOLM hittade vi 27 företag.


Aspida Bevsec AB

Bolaget skall förvalta fast och lös egendom, bedriva elinstallationer och mottagning av larm, arbeta med bevakning, ordningshållning och störningsjour, verka som konsult i larm och bevakning samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

LINNÉGATAN 18
11447  STOCKHOLM

Sökord: Aspida | Bevsec |

Aktiebolaget Begelås

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva lås- och mekanisk verkstadsrörelse, installation av larm och säkerhetsutrustning, handel med aktier och värdepapper, samt utöva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 6143
10233  STOCKHOLM

Sökord: Begelås |

Storstadens Lås HB

Auktoriserad Låssmästare - Fullständig Låsservice - Dygnet Runt.


Adress

Vanadisv. 39
11323  STOCKHOLM

Sökord: Alfa | Installationer | Larm | Låsservice | Säkerhetsdörrar | Solid | Håbo | Inbrottsskydd | Dörrautomatik | Kassaskåp | Värdeskåp | Låsjour | Nycklar | Låssystem | Assa |

Elektronik Innovation i Sverige AB

Bolaget skall bedriva försäljning, installation och service av larm, passage och säkerhetssystem, kabel-Tv, parabol, Tv-antenn, multimedia och bredbandssystem, datanätverk, IP-telefonväxel, elinstallationer av belysning, vägguttag och allmänna elinstalla tioner även legotillverkning och konsulttjänster. Energirådgiv- ning och konsulttjänster. Export- import av ovanstående produkter, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

HITECH BUILDING 151
10152  STOCKHOLM


Installator Security AB

Vår målsättning är att ge kunden en snabb service när det gäller reparation och installation.


Adress

Solkraftsv. 25
13570  STOCKHOLM

Sökord: Larm | Dörrautomatik | Kameraövervakning | Kodlås | Kortläsare | Porttelefoner | Passersystem | Bewator | Beröringsfria kortläsare | Eytron | Eyseo | Porttelefonisystem |

Svenska Larm & Stöldskydd


Adress

Rorgängargatan 21
12070  STOCKHOLM


Bilradiobutiken Jerry Lindroth Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning och montering av mobiltelefoner, bilstereo, billarm, båttillbehör, hemstereo, Tv och diverse utrustning i anslutning därtill, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva tillverkning och försäljning av bro derade textilprodukter och i anslutning därtill bedriva därmed förenlig verksamhet.


Adress

BONDEGATAN 49
11633  STOCKHOLM

Sökord: Bilradiobutiken | Jerry |

El och Telesystem AB

Installation och service av stark- och svagström. Larm och data.


Adress

Skånegatan 113
11635  STOCKHOLM

Sökord: Installationer | Elservice | Elektriker | Datainstallationer | Svagströmsinstallationer | Starkströmsinstallationer |

Elektriska AB Lennström

Vi utför installations- och servicearbeten inom el, tele, data och säkerhet. KNX-projektering. Projekterar och installerar helhetslösningar med samspel mellan el, tele & data. ISO-certifikat. EIO-medlem. Kunglig Hovleverantör. Etablerade 1919.


Familjeföretag, äldst i Stockholm!


Adress

Lumaparksvägen 7
12031  STOCKHOLM

Sökord: Installationer | Larm | Elarbeten | Elservice | Belysning | Totalentreprenad | Elinstallationsarbeten | Datainstallationer | Nyinstallationer | Rotavdrag | Lampor | Elmaterial | Teleinstallationer | Energirådgivning | Larminstallationer |

Akrivoss Aktiebolag

Bolaget ska idka agenturverksamhet med import och försäljning av larm- och säkerhetsutrustning. Bolaget ska därtill tillhandahålla redovisningstjänster, finansiell rådgivning, idka förvaltning av såväl lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.


Adress

ÖSTERMALMSGATAN 21 4TR
11426  STOCKHOLM

Sökord: Akrivoss |

Bilradiospecialisten i Stockholm Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning och montering av bilstereo, larm, telefoner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

REHNSGATAN 3
11357  STOCKHOLM


Håkan Ericssons Elektriska AB

Bolaget skall bedriva konsultatativ verksamhet inom el svagström data och larm samt försäljning av elmaterial, äga, förvalta, köpa och sälja värdepapper, bedriva kapitalförvaltning, inköpa, renovera och försälja fordon samt annan därmed förenlig verksamhet.


Adress

LIDNERSGATAN 5 5 TR
11253  STOCKHOLM


Södermalms Lås AB

Jour dygnet runt! Ring oss - vi hjälper dig, fullständig låsservice i hela Stor-Stockholm


Adress

Götgatan 69
11621  STOCKHOLM

Sökord: Larm | Låsservice | Säkerhetsdörrar | Inbrottsskydd | Dörrautomatik | Håbeco | Låsjour | Nycklar | Låssystem | Boda | Bosch | Kodlås | Låsinstallationer | Porttelefoner | Låsöppning |

ADT Sweden AB

Bolaget skall bedriva import, produktutveckling, tillverkning, marknadsföring, försäljning, uthyrning och underhåll inom Sverige av produkter för skydd, säkerhet och bevakning ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper.


Adress

BOX 10012
12126  STOCKHOLM-GLOBEN

Sökord: Adt |

Kontorsbiten Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning av sportdrycker, sportartiklar, säkerhetsprodukter, kemtekniska produkter och kontorsprodukter, sjukgymnastik, marknadsföring, konsulting och inredning av kontors- och offentliga miljöer, kontorsprodukter, säkerhetsproduk ter, reklamutformning, sportdrycker, sportartiklar, idrottsutövande och sponsring, informations- och säkerhetskonsulting avseende företagsbevakning, larm och organisationsöversikt beträffande datasäkerhet, att äga och förvalta fast och lös egendom och där med förenlig verksamhet.


Adress

HITECHBUILDING 151
10152  STOCKHOLM

Sökord: Kontorsbiten |

BXO Solutions AB

Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning, installation och marknadsföringsbolag inom tele, data, GSM-teknik med inriktning mot kommunikation, larm och säkerhet samt konsultverksamhet, rådgivning och utbildningsuppdrag inom ovan angivna områden samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

RUDDAMMSVÄGEN 11-13
11421  STOCKHOLM

Sökord: Bxo |

Begelås, AB

JOUR DYGNET RUNT! Auktoriserad låssmed. Grundat 1945. Fullständig låsservice utföres av våra låssmeder i hela StorStockholm.


Adress

Västmannagatan 31
10233  STOCKHOLM

Sökord: Alfa | Installationer | Larm | Låsservice | Lips | Reparationer | Solid | Håbo | Inbrottsskydd | Projektering | Dörrautomatik | Kassaskåp | Värdeskåp | Låsjour | Nycklar |

E-Com Stockholm AB

Bolaget skall bedriva försäljning och montering av telecomutrustning, datorer, bilstereo samt larm och reparation av bil och båt samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BADSTRANDSVÄGEN 31
11265  STOCKHOLM

Sökord: E-com |

Denckert El Inst. AB

Vi visar dig vägen, kort sagt - Vi kan el!


Vi tillhandahåller marknadens mest tillförlitliga och kvalitativa installationslösningar av El-,Data-,Tele- och larmprodukter genom kompetenta, noggranna och trevliga medarbetare.


Adress

Upplandsgatan 85
11344  STOCKHOLM

Sökord: Installationer | Larm | Belysning | Eib | Elinstallationsarbeten | Elvärme | Datainstallationer | Värmepumpsinstallationer | Golvvärmeinstallationer | Elvärmeinstallationer | Ihc | Golvvärme | Teleinstallationer | Energirådgivning | Larminstallationer |

Art 1 i Stockholm AB

Bolaget ska bedriva handel med ljud-, bild-, ljus- och billjudanläggningar, hemelektronik, telefoni, ur och optik, larm och övervakningsskydd, försäljning av dataprodukter samt konsulttjänster inom databranschen, försäljning av instrument inom sjukvården tex insulinsprutor, samt äga och förvalta konst, fastigheter och mark samt idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 7382
10391  STOCKHOLM


Helt Säkert AB

Bolaget ska bedriva installation av larm och därmed jämförlig verksamhet samt handla med värdepapper.


Adress

ÅSÖGATAN 192
11632  STOCKHOLM

Sökord: Säkert |

Installator Security i Stockholm Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning och installation av säkerhetssystem typ kortläsare, porttelefoner och därmed förenlig verksamhet.


Adress

SOLKRAFTSVÄGEN 25
13570  STOCKHOLM

Sökord: Larm | Kameraövervakning | Kodlås | Kortläsare | Låsinstallationer | Passerkort | Porttelefoner | Kortsystem |

Lås-Snabben, AB

JOUR DYGNET RUNT! Verksam i hela Stockholm med omnejd. Låsöppning och billåsöppning. Vi kan leverera det mesta inom lås och larm.


Adress

Katarina Bangatan 51
11639  STOCKHOLM

Sökord: Alfa | Installationer | Larm | Låsservice | Lips | Reparationer | Solid | Håbo | Inbrottsskydd | Projektering | Dörrautomatik | Kassaskåp | Värdeskåp | Låsjour | Nycklar |

Ingenjörsfirma Land & Marin Handels Aktiebolag

Bolaget skall äga och förvalta dotterbolag. Bolaget skall även bedriva inköp och försäljning av fritidsartiklar, larm- anläggningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

LUDVIGSBERGSGATAN 29
11823  STOCKHOLM


Säkerhetskonsulterna

Säkerhetskonsulterna skapar trygga säkerhetslösningar för hem, företag och föreningar. Vi arbetar med lås, säkerhetsdörrar, brandskydd, larm och passagesystem för en tryggare vardag. Er trygghet är vårt ansvar, så överlämna säkerheten till oss och få en tryggare tillvaro.


Adress

Frejgatan 13
11420  STOCKHOLM

Sökord: Lås | Larm | Låsservice | Säkerhetsdörrar | Säkerhet | Säkerhetsrådgivare | Inbrottsskydd | Kameraövervakning | Dorma | Assa | Säkerhetskonsult | Låssmed | Hemlarm | Presto | Ytterdörrar |

Sida 1 av 2

  • 1
  • 2