Språkutbildning STOCKHOLM

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter Språkutbildning i STOCKHOLM. Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Språkutbildning i STOCKHOLM hittade vi 10 företag.


Monomet Förvaltnings Aktiebolag

Bolaget skall förvalta värdepapper, bedriva språkutbildning, konsultverksamhet inom metall och gruvor.


Adress

WARGENTINSGATAN 4
11229  STOCKHOLM

Sökord: Monomet |

Internationella Franska Lycée Français de Stockholm

Lycée Français Saint Louis är en fransk internationell skola med 600 elever som följer fransk läroplan i förskola, grundskola och gymnasium, vilket avslutas med svenskt slutbetyg och fransk baccalauréat.


Adress

Essingestråket 24
11266  STOCKHOLM

Sökord: Förskola | Friskola | Språkutbildning | Gymnasieskola | Franska | Skolform | Utbildningar och program | Språklig inriktning | Fritidshem | Grundskola | Godkänd av Skolverket | Fransk skola | Centre aéré | Primaire | Eleve |

Socialtjänst Arbetsmarknads f / SFI Stockholm

Välkommen till sfi o kurser i svenska språket för invandrare. Finns även sfi med olika yrkesinriktningar.


Adress

Hornsg. 124
10664  STOCKHOLM

Sökord: Utbildningar | Språkutbildning | Sjukvårdsutbildning | Handelsutbildning | Restaurangutbildning | Vårdutbildning | Barnskötarutbildning | Truckförarutbildning | Storköksutbildning |

Haicheng International AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva språkutbildning i det kinesiska språket ävensom i det engelska och det svenska språket, utbytesprogram för studenter, traditionella kinesiska medicinska behandlingar, teknikträning och service avseende akupunktur och massage, cateringverksamhet, allmän försäljning av textilartiklar, leksakar, pappersvaror, konstruktions- och dekorationsmaterial, sjukvårdsartiklar, sprotartiklar, järnvaror och hantverk.


Adress

SÖDERMALMS ALLÉ 14
11863  STOCKHOLM

Sökord: Haicheng |

Semantix Management Språkutbildning AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva språkutbildning och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 10059
10055  STOCKHOLM

Sökord: Semantix | Språkutbildning |

Franska Skolan

Franska Skolan är en friskola som följer svensk läroplan men har en fransk profil. Detta innebär att all undervisning är på svenska men att alla elever studerar franska på olika nivåer.


Vi är en av få skolor i Sverige som har både förskoleklasser, grundskola och gymnasium.


Adress

Döbelnsg. 9
11140  STOCKHOLM

Sökord: Svenska | Skola | Språkutbildning | Kurser | Gymnasieskola | Franska | Skolform | Utbildningar och program | Språklig inriktning | Internationella utbildningar | Hög personaltäthet | Högstadiet | Lågstadiet | Förskoleklasser | Anpassad undervisning |

Maria Elementarskola

Vi ger eleverna en god grund att bygga vidare på inom humanistiska och naturvetenskapliga ämnen.


Adress

Fredmansg. 1-3
11847  STOCKHOLM

Sökord: Förskola | Skola | Friskola | Språkutbildning | Skolform | Utbildningar och program | Grundskola | Mellanstadiet | Högstadiet | Lågstadiet | Anpassad undervisning | Lärarledd undervisning | Musikskola |

Företagsekonomiska Institutet

FEI:s utbud täcker åtta områden: Ekonomi, Bank & Finans, Personal/HR, Projektledning, Ledarskap, Marknadsföring, Affärskommunikation och IT.


Adress

Kammakarg. 10
11183  STOCKHOLM

Sökord: Administration | Ledarskap | Utbildningar | H.r. | Språkutbildning | Kurser | Marknadsföring | Försäkring | Ekonomiutbildning | Datautbildning | /it | Intensivutbildningar | Utbildningsform | Marknadsföringsutbildning | IT-utbildning |

Bagarstugan Konsult Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, kommunikation, informationsteknologi inom tele, språkutbildning och därmed förenlig verksamhet samt inredning av lokaler och bostäder, handel med möbler, konst och inredningsvaror och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BIRKAGATAN 3 3TR
11336  STOCKHOLM


ABF Stockholm

ABF erbjuder kurser och utbildningar i bl.a. språk, data, konst och konsthantverk, foto, navigation, teater, dans, musik, sång, politik och samhälle, stadsvandringar, föreläsningar och debatter.


Adress

Sveav. 41
0  STOCKHOLM

Sökord: Musik | Utbildningar | Teater | Språkutbildning | Konst | Kurser | Språk | Dans | Navigation | Konsthantverk | Datautbildning | Föreläsningar | Musikutbildning | Teaterutbildning | Utbildningsform |